Kérem várjon, amíg JT Bemutató betöltődik képek ...
kínai medicinakínai orvosláskínai gyógyászatgyógynövények

Keresés

Hírdetések

Hirdetés

Szellemi csatorna és csakrák

szellemi csatornaSzervezetünkben az Energia a fejtetőtől a felsőtest aljáig húzódó szellemi csatornában vagy csakrákon áramlik legerősebben. E csatornát a felülről és alulról érkező Energia tölti fel. Ha pusztán fizikai testnek tekintjük magunkat, úgy érezzük, teljesen el vagyunk szigetelve az anyagi határainkon, vagyis bőrünkön kívül eső világtól. Mihelyt azonban úgy fogjuk fel, hogy az Energia része vagyunk, megszűnik az elszigeteltség. Létünket egyedül a más emberekből, egyéb élő szervezetekből, a Földből, valamint a Napból, a bolygókból, csillagokból és a világűrből folytonosan belénk áramló Energia tartja fenn. E két irányból érkező Energiaáramlás akkor a legerősebb, amikor felegyenesedve állunk. Ilyenkor fokozzák leginkább fizikai testünk aktivitását, elmebeli és spirituális fogékonyságunkat. Ennél fogva például komoly könyvet olvasni, zenélni illetve más, nagyobb Energia befektetést igénylő tevékenységet folytatni sokkal könnyebb egyenesen ülve, mint görnyedten vagy fekve. Relaxálni viszont fekve jobb. Régóta tudott dolog, hogy meditációra az egyenes, függőleges testhelyzet alkalmas. Elősegíti a koncentrációt is - innen az iskolai tanárok szájából gyakran elhangzó figyelmeztetés: „ülj egyenesen!"; „ne púpozz!"

Hét csakrának is nevezett fő Energiaközpont található a szellemi csatornán. (A csakra szanszkrit szó, jelentése kerék, mivel a tisztánlátók előtt ilyen alakban jelenik meg.) Ezek a központok a különleges Energiarendszerek részét képezik. Mindegyik csakra éter-összetevője táplálja a körülötte levő szerveket és azok működését, továbbá egy belső elválasztású mirigyet, amely hormonokat termel a fizikai testben. A csakrák ugyanígy rendelkeznek asztrál- vagy érzelmi, valamint szellemi és eredő összetevőkkel, melyek együttesen alkotják a tudatosság egy-egy központját. A hét csakra jelentősebb funkcióit a következő táblázat tünteti fel.

 

csakrák és szervek

 

Amint a tudatosság fejlődik az életkorral, egyre kifinomultabb rendszerek válnak aktívabbá - a fizikai és étertestről az asztráltest, majd a szellemi és eredő test felé tolódva át. Hasonló változás figyelhető meg a csakrák aktivitásában. Noha minden csakra egyenlően veszi ki részét a szervezet fizikai működésének támogatásából, érzelmi, szellemi és lelki funkciók terén az alsóbb csakrákról egyre inkább a felsőbbekre tevődik át az aktivitás. A három alsó csakra személyes létfenntartásunkkal, továbbá más emberekkel, és a külvilággal való kapcsolatainkkal áll összefüggésben.

 

Határvonalnak a rekeszizom tekinthető, amely elválasztja ezeket az „alantasabb" funkciókat „magasabbrendű" emberi törekvéseinktől illetve tulajdonságainktól. A negyedik és ötödik-a szív és a torok csakrája aszerint válik aktívabbá, amilyen szintre emelkedik az adott személyben a képesség, hogy szeretetet adjon és amennyire kreatív módon tudja átadni másoknak ötleteit, elveit. Az élet és a világmindenség természetének nagyfokú intuitív megismerésével a hatodik, a szemöldök-csakra tevékenysége fokozódik. A koronacsakra - a hetedik - aktivitása csak akkor teljesedik ki, ha az ember spirituálisan olyan szintre fejlődött, hogy tisztában van minden élet egységével. Így minden tudati változás tükröződik a csakrák aktivitásának megváltozásában.

A csakrákon belül is fennáll az Energia áttevődése egyik különleges rendszerről a másikra. Ezáltal, amennyiben valamely szinten változás jelentkezik, az hajlamos az adott csakra minden más különleges rendszerében változást előidézni. Ha például a torokban lép fel testi probléma, az ember gyakran (bár nem feltétlenül) nehézségekkel küszködik belső érzéseinek, gondolatainak kifejezése terén is.

 

Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!