Kérem várjon, amíg JT Bemutató betöltődik képek ...
kínai medicinakínai orvosláskínai gyógyászatgyógynövények

Keresés

Hírdetések

Hirdetés

Öt elem tana

A korai kínai filozófusok ügy hitték, hogy az élőlények életét bonyolult háló köti egymáshoz, és a váltakozó évszakok során tapasztalt természeti jelenségekre egy egyszerű elmélet segítségével igyekeztek magyarázatot adni. A téli esőktől tavasszal új zöldellő növények sarjadtak, melyeket azután megperzselt a nyár melege. A nyári hőség erdőtüzeket okozott, melyek során a növények hamuvá váltak, és visszatértek a földbe. A földből származtak a korai réz- és bronzkovácsok által használt ércek, melyeknek hideg fémfelülete összesűrűsítette a vizet, így a kör teljessé vált.

 

A belső szervek és a szervezet funkciói

A kínai filozófusok megfigyelései az öt elem tanában kristályosodtak ki, amely központi szerepet játszik a hagyományos kínai orvoslásban. Az öt elem tana összeköti az alapelemeket, vagyis a vizet, a fát, a tüzet, a földet és a fémet, ám mindegyiknek megvan a saját évszaka, iránya, színe, belső szerve, érzelme és íze. Minden egyes elem táplálja, vagy korlátozza a hozzá kötődő elemeket és a viszonyok ezen elméletét, terjesztették ki a test belső szerveire is. A meggyengült víznek (vese) nem mindig sikerül szabályoznia a tüzet szív, ami így könnyen megtámadhatja a fémet (tüdő). Ez a kapcsolat szolgál magyarázatul arra, hogy az asztma egyes eseteiben a kínai orvos miért a gyengének diagnosztizált vesét, élénkítő orvosságot ír fel, ahelyett, hogy a légzőszervek kezelésére szorítkozna.

 

Az 5 elem egyensúlya

A víz megfékezi a tüzet, míg a tűz a fémet szabályozza. Ha a víz gyenge, nem tudja kontrollálni a tüzet, így a tűznek a fémre gyakorolt hatása túl erős lesz, aminek következtében a fém meggyengül, ami pedig a kör további részére is befolyással lesz. Ha valamelyik elem képtelen ellátni kontrolláló / szabályozó feladatát, az egyensúly felborul, ez, pedig komoly károkat okozhat.

 

Az 5 elem és képzelettársításai (asszociációi)

Az Öt Elem Tana (Wu Xing) a Yin -Yang elmélettel együtt képezik a kínai világkép alapját. Az 5 elem a Föld, Fém, Víz, Fa és a Tűz. Az 5 Elem Tan szintén mindenre érvényes, univerzális elmélet. Mindegyik elemhez olyan képzelettársítások tartoznak, mint belső szervek, évszakok, érzékszervek, évszakok, ízek, színek.

 

öt elemAz Elemek közötti összefüggések

Erősítő, vagy tápláló ciklus

Az Elemek ciklusokba rendeződve függenek egymástól. A külső kört hívjuk Erősítő, tápláló ciklusnak. Egybevethetjük ezt egy anya és gyermeke közötti kapcsolathoz is. Ez azt jelenti, hogy minden Elem a mintegy szülője, erősítője, táplálója az utána következő elemnek az óramutató járása szerint. Például a Víz táplálja a Fát, hiszen az nem tud víz nélkül növekedni. A Fa mintegy üzemanyaga a Tűznek, táplálja őt. A Tűz segítségével így keletkezett organikus hamu erősíti, táplálja a Földet (gondoljunk a komposztra). A Fém, az ásványok a Föld szülöttei, ezek viszont táplálják, gazdagítják a Vizet (ásványi sók), ami aztán ismét táplálja a Fát. A folyamat ezután ismétlődik.

 

Gyengítő, vagy fékező ciklus

Az Elemek között létezik egy belső, ún. Gyengítő, fékező ciklus is. Ez mintegy kiegyensúlyozza az Erősítő ciklust, és megmagyarázza az Elemek közötti kapcsolatokat. Pl. a Víz mintegy gyengíti, fékezi a Tüzet, míg a Tűz megolvasztja (használhatóvá is teszi) a Fémet. A Fém keménysége szükséges a Fa kivágásához, A Fa mintegy kivetítve mindezt a test funkcióira, pontosan igaz mindez a belső szervekre, illetve az azok közötti kapcsolatokra. Ugyanis az elmélet szerint minden Elemhez tartozik egy Yin és egy Yang szerv. Így a szervek közötti kapcsolatok (gyengítő és erősítő ciklus) megegyeznek a fentebb felvázolt Elemek közötti kapcsolatokkal.

 

Tűz elem

A Tűz Yin szerve a Szív, Yang szerve a Vékonybél. Ide tartoznak a nyelv, arcszín, vérerek, a nyár, és a Forróság. Színe a vörös; erős arcpír Szív Tűzre utal. Érzelme az öröm.

A „Lélek a Szívben lakozik", így akinek az életéből hiányoznak a spirituális dimenziók, hajlamos lesz a különböző szívbetegségekre.

 

Föld elem

A Földhöz tartozó Yin szerv a Lép, a Yang szerv a Gyomor. Ide tartozik a száj, az ajkak, az izmok, a sárga szín, a nyárutó, a nedvesség. Így pl. a bőr sárgás elszíneződése Lép vagy Nedvesség problémára utal. Az aggódás, mint érzelem tartozik még ide, „Yi" azt jelenti, hogy „a lehetőségek tudatossága."

 

Fém elem

A Fém elemhez a Tüdő, mint Yin szerv, és a Vastagbél, mint Yang szerv tartozik. Ide értjük az orrot, a szőrzetet, a bőrt. A Fém színe a fehér, minősége a szárazság, a sűrűsödés, a csípős íz. A Fém érzelem a bánat, szomorúság. „Po"- meglévő állati ösztöneinkre is utal.

 

Víz elem

A Víz a Vese, mint Yin szerv, és a Húgyhólyag, mint Yang szerv eleme. A csontok, a haj is ide tartozik. Színe a fekete, minősége a Hideg, a tél. Pl. a szem körüli fekete árok Vese elégtelenségre utal, egy szürke arc Hideg behatást jelez. A Víz érzelme a félelem. Asszociációja, a „Zhi" - bölcsesség, akaraterő.

 

Fa elem

A Fa a Májhoz, mint Yin szervhez, és az Epehólyaghoz, mint Yang szervhez kapcsolódik. Ide tartoznak a szemek, ínak, körmök; a szemproblémák esetén a Májat gyógyítják. Színe a zöld, évszaka a tavasz, ide tartozik a Szél is. Az érzelem a düh. („gung-ho"jelentése „Máj-Tűz!") „Hun" - erény, jóindulat, kedvesség.

 

Melyik elemhez tartozol?

A kínai medicina szerint mindannyian valamelyik elemhez tartozunk, mentális és fizikai egészségünk érdekében fontos tehát, hogy az elemekhez tartozó típusbetegségeknek megfelelően építsük fel táplálkozásunkat, testgyakorlásunkat.

 

A testről alkotott kép

Történelmileg a kínai medicina az emberi test folyamatainak kitartó megfigyelésén alapszik. Az elmúlt évszázadokban a kínai orvosok szisztematikusan felépítettek egy olyan rendszert, amely a Yin -Yang és az öt elem tana elméletekkel írja le az emberi szervezet működését. A rendszer metaforákat, allegóriákat, sőt néha poémákat használ a megfigyelt összefüggések magyarázatára. Agrokulturális társadalomról lévén szó, nagyon sok, a föld megművelésével kapcsolatos allegóriát használtak. Az energia folyását, pl. mintegy - a testünkben lévő - folyók áramlásához, óceánok veselkedéséhez hasonlították. A szerveket a Császárhoz, illetve annak hivatalnokaihoz hasonlították. A testre általában nézve úgy tekintettek, mint a természetre, az égen úszó felhőkre hasonlító tüdőtől kezdve az öntözőcsatornákat reprezentáló belekig. Az öt elem mindegyikének szerveket feleltettek meg. Ezek jellegzetessége lehetővé teszi, hogy saját magunkat is besoroljuk egy-egy Elem típus alá.

 

Testtípusok az 5 elem tana szerint

Domináns személyiségjegyeink alapján mindannyian besorolhatóak vagyunk egy adott elem típusba. E mellett persze az összes többi elemmel is rendelkezünk kisebb nagyobb mértékben. Előfordulhat, hogy valaki számára azonnal egyértelmű, melyik elem típusba tartozik, de az is lehetséges, hogy nem. A kínaiak éppen ezért fejlesztettek ki többféle, az emberi személyiségtípusok ill. betegségek leírására alkalmas metódust.

Saját személyiségtípusunk meghatározásához megadjuk az elemek alapvető minőségét, majd ezt követik a kulcsszavak, vélelmezhető egészségügyi problémák, gyógynövények, ételek és életmódtan

 

Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!