Keresés

Hírdetések

Hirdetés

Fájdalom - kialakulásának lelki okai

fájdalomA fájdalom a testnek többé már figyelmen kívül nem hagyható jelzése arra, hogy üzenetére felfigyeljünk. Következésképp az embernek a fájdalom mélyére kell hatolnia, hagynia kell, hogy a fájdalom „átformálja", mintegy kifordítsa jelenlegi létezésmódjából. Amennyiben elfogadjuk, a fájdalom többé nem kínoz bennünket, megszűnik létezni. A fájdalom tehát az élet ajándéka, megadja nekünk az átalakulás lehetőségét. Függetlenül attól, mire kívánja felhívni a figyelmünket, mindig segítségül szolgál a „sors-fordító" lépés megtételéhez, célunk eléréséhez.

Bármiféle fájdalom az életerő áramlását akadályozó pangásra, gátlásra akarja ráirányítani a figyelmünket, s ezen akadályok, megszüntetésére szólít fel, hogy az élet ismét zavartalanul folyhasson tovább. Bizonyos esetekben egy másik ember vagy egy bizonyos élethelyzet ellen irányuló, ki nem nyilvánított agresszió következménye is lehet. Az elutasítás mibenlétére világosan utal a testnek az a pontja, ahol a fájdalom jelentkezik. A fájdalom soha nem büntetés. Nem a semmiből keletkezik, következésképp valahogyan kellett érdemelnünk".

Fájdalom: erőteljes figyelmeztetés, hogy meghalljuk a test üzenetét, ugyanakkor lehetőség az átalakulásra; pangásra vagy elzáródásra utaló jel

Amit tenni kell

A fájdalom az által oldható fel, ha az ember, kérdések révén, megkísérel a mélyére hatolni: „Mit tettem rosszul? Mennyiben vagyok túlságosan görcsös és korlátozott? Milyen téren hibás a magatartásom?"

A fájdalom fájdalmasan hozza a tudomásomra, hogy valami ellen tiltakozom, valamit negatívan ítélek meg. Nem lenne hát szabad egyszerűen elítélni, elnyomni vagy gyógyszeresen megszüntetni a fájdalmat, hiszen épphogy valami fontosra akarja felhívni a figyelmet. Ha osztatlan figyelemmel fordulunk felé, teljesen átadjuk neki magunkat, érzékeljük, sőt hálásan fogadjuk, betöltötte küldetését és már meg is szűnhet. Ha az ember igent tud mondani a fájdalomra, egyben helytelen, elutasító magatartását is korrigálta, így a fájdalom eloszlik, hisz a szükségszerű lépés „megtétetett".

Mindaddig, míg igent mondok az életre, nincs szükségem a hírnök szerepét betöltő fájdalomra, s nem is keletkezhet bennem, hiszen az energia áramlását semmi sem gátolja, így e tényt nem is kell fájdalmasan a tudomásomra hozni. A felismerés és a szenvedés mellett harmadikként tehát a fájdalom vihet minket előbbre az önigenlés és a teljes nyitottság felé vezető úton.Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!