Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés
Hirdetés

Bulimia - lelki háttere

bulimiaBulimia hátterében kóros evési kényszer, mely leggyakrabban a női páciens visszautasítja a nővé érés folyamatát, az átmenetet a lányszerepből a nőszerepbe, elenyészően ritka esetben a férfiaknál is előfordulhat, amikor a serdülő ifjú nem akar férfivá válni. Nem bírja elfogadni saját nőiességét és annak külső nemi jellegeit, harcol ellenük, hánynia kell saját magától, saját kinézetétől, menekül a tisztátalannak megélt poláris nemi szereptől, a nőies teltség, a gömbölyded vonalak elutasítása. A páciens a belső teljességet kívánja megélni hirtelen evési rohamaival, ami azonban hiábavalónak bizonyul, a természetes adok-kapok viszony mindkét irányban görcsössé válik, az élvezetek megtagadása (szerelem, evés), amelyet az illető hányással büntet, ez egyben a tisztulás eszköze is. A jogtalanul bekebelezett élelem erőszakos visszaadása, félelem az egység orgiaszerű megélésétől, és egyben vágyakozás az egység elérésére. A csillapíthatatlan mohóság küzd az aszkézis vágyával, az aszkézis a hányás általi ürülés, tisztulás, és az orgiaszerű dőzsölés, a nagy zabálás közötti gyors, ésszerűtlen váltakozás, konfliktus az anyagi és a szellemi világ között. Gondjai vannak a polaritás megélésével, nem találja a középutat, az egyensúlyt (zabálás = orgia; hányás = önsanyargatás, tisztítás). Kizárólag az anyagi világra korlátozódott megszerzési vágy, bekebelezési igény, ahelyett hogy az illető a tudatát akarná tágítani szellemi élményekkel, mindent magába töm, nem engedi napvilágra kerülni az élményeket. Az élet valódi megélésének éhségét zabálással csillapítja, „bezabál", ahelyett hogy beengedné az élet jelzéseit, amelyekre érzéketlennek mutatkozik. Rossz helyen keresi a pozitív visszajelzéseket, az elismerést, a szeretetet, ahelyett hogy önmaga nyílna meg a szeretet számára.

 

Amit tenni kell!

kóros evési kényszerA kóros soványság fázisaiban, a szellemi világ meghódítása, az evési kényszer időszakaiban, ajtót nyitni a fizikai világ számára. Elfogadni magunkat, nemi identitással rendelkező személyként (pubertáskori beavatási rítusok). Vállalni a tényt, hogy a polaritás világában élünk, és valóban meg is élni azt, feladni a gyermekkor ártatlanságát, tisztaságát, gyermekivé válni a szó pozitív értelmében, nem, pedig megmaradni gyereknek. Tudatosítani magunkban a tisztaság és a szűziesség utáni vágyat, nem sajnálni magunktól az élet javait, beengedni a benyomásokat, tapasztalatokat, érzéseket. Az adok-kapok egyensúlyának helyreállítása, megtanulni, lelkesen adni és elfogadni az ajándékot. A Vénusz jegyhez kapcsolódó ideák megismerése és megbecsülése, a megváltó érzékiség megélése, a tisztuláshoz megfelelőbb technikák alkalmazása, mint például böjtölés, izzadás, kiválasztás, a hányás a régi természetgyógyászat módszere, persze bizonyos esetekben ma is alkalmazunk beöntéseket. Az önmagunkkal szembeni szigor és következetesség gyakorlása, ahelyett hogy gyermeki lágysággal, puhánysággal elhagyjuk magunkat, a polaritásból való menekülést átváltoztatni az egység megélésére irányuló szüntelen kísérletté. Legyőzni a mitológiai sárkányt, a világot, és nem elmenekülni előle, a buliznia gyakran egyfajta köztes állomás a kóros soványságtól az egészséghez vezető úton, amelynek jelentőségét fel kell ismerni. Felvenni a harcot a nőiesség követeléseivel, illetve a nemi szerepünkkel, ahelyett hogy szembeszállnánk velük, kibékülni a ránk osztott nemi szereppel (nőként vagy férfiként). A világ megtapasztalásának szellemi-lelki síkra helyezése, inkább párunkat részesíteni „úgy szeretlek, majd megeszlek" kitöréseinkben, és inkább a szexuális vágyaink kiélésében megtalálni a kielégülést, mint a mértéktelen evési kényszerben. Például falni a könyveket, ezen az átmeneti állapoton keresztül megtalálni a helyes arányt az élvezetekben, az éhségrohamok közepette felismerni, hogy valójában az élet megélésére éhezünk, éhségünket szellemi-lelki síkra helyezni. A benyomásokat befogadni, feldolgozni, javunkra fordítani, következetesen törekedni a csúcsélmények megélésére. Kibékülni a polaritás világával, vagy legyen forró, vagy jéghideg, de semmiképpen se langyos. Felismerni, hogy életünk ingája hol erre, hol arra, de mindenképpen túlságosan kilendül, felismerni az egyoldalúságot mind az élet visszautasításában (hányás), mind, pedig az eltúlzott, csillapíthatatlan életéhségben, megtalálni a középutat. Gyakorlatok a középút megtalálására, tai chi, korongozás (a korongasztalra helyezett agyagot csak akkor tudjuk edénnyé formálni, ha az pont középen van), mandalafestés, meditáció, lovaglás. Az én-határok megnyitása, mások beengedése. Felnőtt nővé érni, aki képes gyermeket foganni, és ez által is helyreállítani az adok-kapok egyensúlyát, a gyermeket Istentől kapjuk, ugyanakkor mi adunk életet számára. Megbirkózni a pubertáskorral a megfelelő rítusok segítségével, hátrahagyni a gyermekkort, a gondtalan ifjúságot. Megbékélés az élet földi dolgaival, a szerelem élvezetes megélése az adok-kapok egyensúlyán alapuló mivoltában. Inkább párunkat szeretni annyira, hogy „szőröstül-bőröstül bekebelezzük" és „majd' megzabáljuk", a szexuális együttlét élvezete, ahelyett hogy a kóros éhség csillapításában találnánk menedéket. A (szexuális) eksztázis átélése, amely az egység élményét hordozza magában, a világot enni meg, ahelyett hogy a hűtőszekrényt fosztogatnánk. Kibékülés az egységgel, amely a létező világ minden jelenségét magában foglalja, az árnyoldallal együtt.

 Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!