Kérem várjon, amíg JT Bemutató betöltődik képek ...
kínai jogajógajóga kínai medicinajóga kínai orvosláskeleti jógatradicionális jóga

Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés
Hirdetés

Lázhólyagok - herpes labialis - lelki háttere

lázhólyagokA herpesz vírus ennek a több mint 90 tagot számláló víruscsaládnak csak az egyik képviselője. Egy egész sor borzalmat okoznak egészen a rákig. A vírusok szemszögéből nézve az egyik legsikeresebb famíliáról van szó. Viselkedésük a maffiáéhoz hasonlítható. Különböző, részben szomszédos bandákra specializálták magukat, és becsületesen felosztják maguk között a munkaterületüket, azaz az emberi testet.

Az arcon a zoster mellett a herpes simplex vírusnak van jelentősége. Két típusa van, ezek közül az egyik az öv feletti területre specializálta magát, és lázhólyagokat, ajakherpeszt vagy az ibolyántúli sugárzás által kiváltott erős bőrgyulladást okoz. Az ettől csak kis mértékben különböző II. típus az övön aluli testrészekért felelős, és a manapság legelterjedtebb nemi betegség, a herpes genitalis alapja. Az I. típus, az ajakherpesz kórokozója jóindulatú, ám ezért cserében sokkal elterjedtebb. Az emberek 99%-ában tartós vendégként szállásolta be magát. Gyakorlatilag minden gyerek, érintkezésbe lép vele, mire iskolába kerül. Bár a vírus mindenhol ott van, a hordozói közül csak minden századiknál okoz újra és újra visszatérő tipikus panaszokat.

 

herpes-labialis ajakherpeszAz ajkakon húzó, feszítő, bizsergő vagy viszkető fájdalmak közepette kialakulnak a hólyagocskák, lényegesen ritkábban más helyeken is, pl. az orrlyukak bejáratánál. Kezdetben tiszta, később zavarossá váló folyadékkal telnek meg, a környező szövet feldagad és kipirul. A következő napok folyamán a hólyagok kipukkadnak és beszáradnak, és legkésőbb másfél hét elteltével az egész tünet elmúlik. Nagyon ritkán ugyan, de súlyosabb is lehet a betegség lefolyása. Ilyenkor a száj nyálkahártyát és még ritkábban az agyhártyát támadja meg.

 

A hagyományos orvoslás, ugyanúgy, mint a herpes genitalis esetében, abban látja a betegség okát, hogy csökken a védekező erő. A napsugárzás, a láz vagy a lámpaláz is lehet kiváltó ok. Sőt már annyi is elég, ha a menstruációs ciklus keretein belül átállítódnak a hormonszintek. Mindenekelőtt azonban a lelki megrázkódtatások hozzák elő a herpeszt. Ezek közül is főleg azok, amelyek undorérzéssel vagy egy be nem vallott, „legrosszabb helyre nyomott" vággyal állnak kapcsolatban.

 

A lázban a hő és a testi harci kedv mellett fantáziaképek, álmok és a megoldás utáni lázas vágyakozás is felszabadul. A lámpaláz esetében egy belső ellentmondás válik láthatóvá, ugyanis az ember kedvvel keres olyan helyzetet, amely egyszerre vonzza és kelt benne félelmet. Az ember éppen azoktól az emberektől szeretne elismerést és figyelmet kapni, akiktől fél. Az úti láz is vezethet lázhólyagokhoz, és ugyanúgy egy fura helyzetre világít rá. Egyrészt az ember ég a vágytól, hogy útra kelhessen, másrészt saját magának sem vallja be, hogy fél tőle. Ez a kettősség feszültséget szül, ami ott éghet az ember ajkán. Nemritkán ez a ki nem mondott, „Nem lenne jobb ezt az egész utazást lefújni?" kérdés az, ami a képregény figurák szájából kiinduló szóhólyagok helyett herpeszhólyagok formájában jön az ember ajkára.

 

Amikor valaki más poharából iszunk, az undor félelemmel keveredik, azzal a félelemmel, hogy elveszítjük ennek az embernek a rokonszenvét. Nem merjük a közös pohár meghittségét megtagadni, és ezért magunknak sem valljuk be, hogy undorodunk. A herpesz aztán helyettesítőként az ember szájára veszi, illetve teszi azt, amit maga nem mert. Az undort kiváltó hólyagjaiban testesíti meg tulajdonosa ki nem mondott iszonyát. A pohárral való fizikai fertőzésnek itt nincs szerepe, mert a vírus úgyis minden résztvevőben ott áll rendelkezésre.

 

herpes genitalisEgyesek számára már az is elég, ha meglátnak valakit, akinek épp herpesze van. Undorral fordulnak el, belsőleg, lelkileg bezárulnak a herpeszes ember előtt, és e helyett az ajkuk nyálkahártyáját kell kinyitniuk. Valójában az ajakherpesz (ugyanúgy, mint a gyomorfekély, de mindenesetre kevésbé kártékony módon) a védő nyálkahártya és rombolóerő közötti kapcsolatra világít rá. Ami az érintettnek szóban soha nem jönne a szájára, azt a herpesszel mégis kifejezi. A nyálkahártya az undorérzés kifejezésének a területe, mivel a köpet a mi kultúránkban undorítónak számít. Az indiánok ezzel szemben az élet megnyilvánulásaként tisztelték. Ezért tudják az indiánok a legcsekélyebb undorérzés nélkül előre megrágni a táplálékot gyerekeik és betegeik számára. Náluk a herpes labialis ismeretlen betegség.

A Nap a férfias princípium és az életerő szimbóluma, amiért is örömmel keresik a közelségét, habár a napimádókkal nem is olyan ritkán rossz tréfát űz. Különösen akkor csalogatja elő nagy előszeretettel a herpes simplexet, amikor a magas hegyekben, a tiszta levegőben különösen közel kerülünk hozzá. Mint ahogy Ikarosz példája is tanítja, az égések életveszélyesek is lehetnek. Akinek megégeti az ajkát az életerő fizikai elve, annak tudatában ott van a be nem vallott védekezés ugyanezzel az elvvel szemben. Azok a modern hősök, akik Ikarosz nyomain a gleccsereket és a hegyeket mászva közelítenek a Naphoz, és közben herpeszüket „gleccserégés" (súlyos bőrgyulladás) formájában teszik ki a felszínre, ambivalens vonásokat hordoznak. Meg kellene kérdőjelezniük a Nap hőseire emlékeztető vitalitásukat, és legalábbis meg kellene próbálniuk megtalálni magukban ennek az elvnek az ellenkezőjét. A hegyi levegő hűvös tisztaságában tisztázódhatna néhány nyomasztó kérdés a számukra.

A menstruáció kezdetekor fellépő lelki megrázkódtatások arról árulkodhatnak, hogy a gyerek utáni vágy témájához egy be nem vallott belső ellentmondás kapcsolódik. Ezen kívül a menopauza sok nő számára a tisztátalanság érzésével jár együtt, és ennek megfelelően undorral és iszonnyal tölti el őket.

 

Orvosi szempontból nézve a herpes labialis veszélytelen tünet, és alig igényel kezelést. A téma mögötti töltés a hozzátapadt értékítéletből származik. Az érintettek úgy érzik, hogy a herpesz eltorzította őket, és saját undorukból, iszonyatukból kiindulva kerülik a nyilvánosságot. Nem akarják megmutatni, hogy „tisztátalanná" váltak. A nyálkahártya szegélyén megjelenő jóindulatú fekélyek ugyanis túlságosan is viharos lelki dolgokról árulkodnak. Az ajkak felduzzadva megnagyobbodnak, és az előre megadott keretek közül kilépő érzékiségről tanúskodnak. Itt is tetten érhető a kettőség: egyrészt a felhólyagosodott ajkak magukra vonják a figyelmet, másrészt azt a jelzést adják le: „Ne nyúlj hozzám, visszataszító és undorító vagyok." Az eltorzulásban a becsületes test közszemlére tesz valamit, amivel a tulajdonosa nem akar azonosulni. Valami tisztátalan jön elő, és ráadásul az ember saját bensőjéből érkezik.

 

Most tehát mások undorodnak az embertől, és így átérezheti az undor másik oldalát is. Az a dolog, ami mindig ott égett az ajkán és illemből nem jött ki a száján, az most herpesz hólyagok formájában válik élővé. Az égő hólyagok, a nyáladzó gyerekekre emlékeztető nedvek, a fekély túlzott nyitottsága vagy a varasan megkeményedett tisztátalanság tönkreteszi az ember megjelenését. Amit eddig visszatartott és nem engedett ki a száján az ember, az most mind kijön. Összes visszatartott nyafogása, tajtékzó dühe, minden maró szava, „tisztátalan" megjegyzése és az összeszorított ajkakon megakadt sértő kifakadás esélyt kap. Az ajakherpesz az ember saját hátsó gondolataitól való irtózás testet öltött formája. Ez az összes ki nem fejezett „tisztátalanság" testi formája. Hogy milyen visszataszító az ember számára, azt azon a gondolaton lehet letesztelni, hogy milyen érzés lenne a számára egy herpeszes ajkat megcsókolni.

 

Ezen a helyen adódik az alkalom arra, hogy a fertőzés elvét mélyebben megértsük. A herpes labialis esetében egyértelműen a megfertőzés jelenségéről van szó, és az is éppolyan egyértelmű, hogy a kórokozóknak vajmi kevés közük van a dologhoz. Ez nem minden herpesz fertőzésre igaz. A herpes genitalis esetében látni fogjuk, hogy a fizikai kórokozók átvitele nagyobb szerepet játszik a megbetegedésben. A megfertőzés elve azonban ugyanaz marad. Úgy gondoljuk, hogy valami külső, visszataszító dolgot magunkra hozunk, és megbetegszünk tőle. A valóságban azonban csak akkor találhatunk valamit külsőleg visszataszítónak, ha az a valami lelkileg már bennünk van. Semmi külsődleges nem tud megijeszteni bennünket, ha az nem létezik bennünk mintaként. A kórokozók a különböző helyzetekben a minta fontosabb vagy kevésbé fontos átvivői. A herpes labialisnál ez a minta nemcsak a tudatban van jelen, hanem ott él a testünkben is, és állandóan a rendelkezésünkre áll. Ezért a fizikai fertőzés ebben a betegségben nem játszik szerepet, egyedül a lelki a döntő. Amennyiben az undor és a fertőzéstől való félelem felborítja az ember lelki egyensúlyát, a testben élő, ám kontroll alatt tartott vírus kicsúszik ellenőrzésünk alól. A belső minta aktiválása nélkül a legalattomosabb vírusok sem lehetnek veszélyesek. A híres járványorvosok, pl. Nostradamus élete és munkássága jól bizonyítja ezt a tényt. Nem féltek a betegségtől, hanem ellenkezőleg, mintha kibékültek volna vele, és így a legveszélyesebb kórokozók sem tudtak kifogni rajtuk.

 

A herpesz esetében különösen nagy az ördögi kör kialakulásának a veszélye, amikor az értékítélet helyettesíti az értelmezést. Ahol a herpeszt nem a saját undora kifejeződéseként, hanem a „tisztátalan" gondolatokért kapott büntetésként éli meg az ember, ott ez a terület még szigorúbb tabuvá válik, és ezért még mélyebbre süllyed az árnyékba. A testnek erre az lesz az őszinte reakciója, hogy még több herpes labialist produkál.

 

A megtanulandó lecke az, hogy „tisztátalanként" elkönyvelt érzékiségünket és a többi kétes témát a sajátunkként fogadjuk el és fejezzük ki. Sokkal jobban megkíméli az ember száját, ha bevallja magának az idevágó gondolatait, és nem herpesz-hólyagokban, hanem szóban fejezi ki őket. Ilyenkor nem szabad lakatot tennie a szájára, és számolnia kell azzal a veszéllyel is, hogy esetleg átvitt értelemben megégeti a száját. Viszont mindezért cserébe ott a csábító lehetőség, hogy nagykorúbb és nyitottabb ember válik belőle.

Ne feledjük: a nyitott herpeszes sebek éppúgy véreznek és elvarasodnak, mintha összeharapdálta volna az ember a száját.

 

Az undorról az érzékiségre kell rátérnünk. A nedvek ugyan is nemcsak undorítóak, hanem az érzékiségben is főszerepet játszanak. Fel kell ismernünk, és élveznünk kell azt a másik oldalukat, hogy életet adnak. A sötét ősingoványból keletkezett az élet, és minden ember sötét ölből mászott elő, a menstruáció is a maga sötét váladékaival teremti meg az új élet keletkezésének előfeltételeit, és azt akarja, hogy mint az élet alapvető részét fogadjuk el.

A merész gondolatok megfűszerezhetik az ember életét, impulzusokat adhatnak arra, hogy elégedetlenkedjék és tajtékozzék. Konstruktív vagy akár harapós kritikában is ki lehet fejezni őket. Egyes filmek jó példát nyújtanak arra, hogyan lehet erősen fűszerezett szókoktélokat elegánsan szervírozni. A vicc egy további formája annak, hogy virágnyelven és még az eltűrt formák keretein belül mondjuk ki a témával kapcsolatos gondolatainkat.

 

  1. Melyik az a téma, amelyik felborítja a lelki egyensúlyomat és egyengeti a herpesz előtt az utat?
  2. Mitől undorodom? Mit tartok visszataszítónak? Hogyan undorodom másoktól és keltek undort másokban? Mi tölt el utálattal? Mit tartok szennynek? Mennyiben kapcsolódik az undoromhoz az érzéki vágy?
  3. Milyen viszonyom van a nedvekhez és a nyálkahártyákhoz? Tudom-e ott élvezni őket, ahová tartoznak?
  4. Mely „tisztátalan" gondolatokat tartok titokban és hagyom, hogy herpesztől felduzzadt ajkam fejezze ki őket? Melyek azok a szavak vagy kifejezések, amelyeket sohasem vennék a számra?
  5. Eltorzítom-e magam azért, hogy ne kelljen színlelnem, sem a szóba jövő témákkal, sem partneremmel kapcsolatban? Megakadályozom-e visszataszítóvá vált számmal, hogy megcsókoljanak vagy a kontaktus más formáiban, vegyek részt?
  6. Rémisztő-e a számomra az a gondolat, hogy a problémáimat nyilvánosságra hozzam, és épp a tüneteimmel érem el ugyanezt? Mi van, ami ennyire elmondhatatlan az életemben?
  7. Milyen belső ellentmondás okoz gondokat a számomra? Milyen kényes ügybe nem merek igazán belemenni, habár úgy teszek, mintha belemennék?

 Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!