Keresés

Hírdetések

Hirdetés

csigolyák

gerincreflex masszírozása

gerinoszlop szakaszaiZseniális dolog minden talpmasszázs kezelés alkalmával legalább két vagy három percig a gerincoszlop teljes hosszát is megmasszírozni a talpon, így az egész gerincoszlop feszültsége csökken, és az izmok kevésbé húzódnak össze. A csigolyák újra a helyükre kerülnek, és a keringés a természet eredeti szándéka szerint működik.

A gerincoszlop és az idegrendszer kapcsolata

A természet úgy látta jónak, hogy a lehető legnagyobb védelemben részesíti az agy, a gerincvelő és az idegek kifinomult szerkezetét azáltal, hogy védőpáncélba rejtette őket. Az agy a koponya belsejében található, a csigolyák pedig a gerincvelőt védelmezik. A gerincvelő a csigolyák apró gerinccsatornájában fut lefelé, majd a gerincoszlop teljes hosszában szerteágazik, és idegi összeköttetést hoz létre a test szöveteivel  Az  ábra tanulmányozásával érthetővé válik, miért olyan fontos a gerincvelő védelme. Pontosan ismerni kell a gerincoszlop felépítését és a test egyéb részeivel való kapcsolatát.

 

csigolyatörésA gerincoszlopot csigolyák és porckorongok alkotják. A csigolya elülső részének neve a csigolyatest. A sérülés akkor lép fel, ha a csigolyatest eltörik és összeomlik. Ennek hátterében általában csontritkulás, ritkábban daganatos eltérés áll. A kóros és normál csontszerkezetű csigolyák erő behatására eltérően reagálnak, a normál csontszerkezetű csigolya csak nagy erő hatására törik, és nagyobb eséllyel okoz nyomást az idegeken. A kóros csontszerkezetű csigolyatest magába zömül és minimális erőhatásra is bekövetkezhet ez a folyamat.

Csigolyatörés általában belső lázadás, reakció a tekintéllyel kapcsolatos mentális rugalmatlanságra. Az életet igen szűklátókörűén szemlélem, s így bevonzok magamnak egy ilyen csonttörést. A gondolataim túl merevek, nem vagyok hajlandó „behódolni" az új, friss gondolatoknak. Ez eltávolít a szeretettől, és fájdalmat okoz nekem. Gyakran nagyon gőgös, hajlíthatatlan vagyok, jobban tenném, ha több alázatot mutatnék. A hát adja a tartásomat, nem kellemes, ha az megsérül. Elfogadom, hogy az élet szép, és állandó változásokat hoz, amit fontos tiszteletben tartani. Hagyom, hogy az élettel sodródjak.

 

 

ágyéki lordosis derék problémákAz ellentéteknek a porckorong problémák esetében megvilágított közelsége a tartáshibákban tovább folytatódik. Itt a gömbölyű hát és a lyukas hát képezi az érem két oldalát. A gömbölyű hát meghajló, sőt néha megtört gyermekről (vagy később ugyanilyen felnőttről) árulkodik. Ám többnyire éppen a tünet szembetűnő őszintesége szálka a nevelők szemében. Nem akarnak szembesülni befolyásuk eredményével, és ezért fáradhatatlanul figyelmeztetnek: „Állj egyenesen!" „Ki a mellet, be a hasat!" Így idővel a gömbölyű hát tünetét a fokozott ágyéki lordosis kompenzációs mintájával lehet helyettesíteni. A gömbölyű hát azt jelzi, hogy valaki nem tartja a hátát, nem tud kiegyenesedni, és „gerinctelen". Meg lehet törni egy ember gerincét fizikai érintés nélkül is, ha megakadályozzák abban, hogy kiálljon saját érdekeiért és nézeteiért, és emelt fővel járjon az életben. Az ilyen módon megtört ember természetesen görbe, és valóban nem őszinte, hiszen nem a saját életét éli. A népnyelv ebben az összefüggésben a kerékpáros képét használja, akinek be kell görbítenie a hátát, ha megfelelően akar előrejutni. Ez a kép az élethez való viszony karikatúrája: felfelé hajlong, pedáloz, lefelé pedig tapos. Más képek is hasonlóan opportunista magatartásformákat lepleznek le –ilyen például a talpnyaló vagy a csúszómászó. Olyan emberekről van szó, akiknek nincs tartásuk, akik nem képesek felegyenesedni és emelt fővel járni az életben. Lelki púposságukkal egy olyan korba való visszaesést testesítenek meg, amelyben az „emberek" még nem jártak felegyenesedve. Valószínűleg ez a regresszió az, amit olyan rossz néven veszünk tőlük, mert nem szívesen emlékszünk vissza kollektív múltunk sötét korszakára.

 

A fokozott ágyéki lordosis vagy egyszerűen lordosis mint ellenpólus, közeli rokon. A kifejezés nagyon őszinte, és a tartás ürességéről tanúskodik. Ha a gömbölyű hát a meghajló, megalázott porckorong betegekének felelt meg, akkor a lordosis jóravaló emberről árulkodik, aki szintén fáradságosan lopakodik át az életen. Medencéje előrebukik, és hogy ezt az elülső terhet kiegyenesítse és még valamelyest egyenes benyomást, keltsen nagyon, be kell húznia a mellét. Az eredmény kérdőjelhez hasonló tartás (?) lesz, ami meghatározza az életét is. Míg a hajlott hátú ember minden elől kitér, hogy semmibe se gabalyodjon bele, ő, abbéli próbálkozása közben, hogy mindenkinek a kedvére tegyen, még azzal is kísérletezik, hogy jó, azaz tisztes benyomást keltsen. A gerincoszlop már önmagában is billegő tartását a szélsőségig fokozza, és ingatag léptekkel halad át az életen.

 

A legagyafúrtabb – mert a legnehezebben felismerhető és a +1 legtekintélyesebbnek ható – hibás tartást az agglegény alakjában fedezhetjük fel. Derekát példásan kihúzza, egyenes, mint a gyertyaszál, és makulátlanul délceg járással, dagadó melle, hívja fel magára a figyelmet. Ahol az ilyen tartás nem természetes, hanem demonstratív, ott kézenfekvő a gyanú, hogy egy árnyékban rejtőző, titkon talpnyaló, ingatag ember kompenzálására szolgál.

 

Azok a megtört gyerekek, akik(kel) betanul(tat)ják ezt a tartást, szomorú – ha katonák, sokszor nevetséges – példát jelentenek. Minél keményebb a kiképzés, annál „jobbak" a katonák. A kiképzésnek lényegében az a célja, hogy megtörje a „szolgálatteljesítő" akaratát és egyúttal a gerincét is. „Balra át!" „Hátra arc!" „Vigyázz!" „Oszolj!" stb. Feltétlen függésre és engedelmességre van szükség, amit rogyásig gyakoroltatnak. A katonának semmiképp sem szabad önállóan gondolkodnia és a saját érdekeit képviselnie, hiszen akkor aligha tenné kockára az életét hadvezérek vagy politikusok eszméiért. Idegen parancsra kell működnie, anélkül hogy arról a legkisebb mértékben is elgondolkodnék. Mindent megparancsolnak neki, ami szükséges, kezdve az iránytól, amerre néznie kell, egészen gerincének tartásáig. Egy kiváló katona, aki magáévá tette ezt az eszményt, nyilvánosan és büszkeségtől eltelve nevezte magát „harci gép"-nek. Ahhoz, hogy géppé váljék, az embernek természetesen fel kell adnia a saját akaratát, illetve feltétel nélkül alá kell vetnie az idegen irányításnak. A gerincet parancsok vasszerkezete helyettesíti. Minthogy sem az ellenségre, sem saját parancsnokaira nem tenne jó benyomást, ha a katona őszinte, gömbölyű háttal vonulna hadba, begyakoroltatják vele a merev derekat. Az erre irányuló parancsszavak – éppen naiv együgyűségükben – őszinték: „Igazodj!" „Lépést tarts!" Harcra nem alkalmasak ezek az utasítások, de arra igen, hogy az önálló gondolkodást kiiktassák, a közmondásos vakfegyelem a cél.

 

A lazán tartott derék, amely mindhárom szélsőség ellenpontja, külsőleg meglehetősen közel áll a katonák tartásához, belsőleg azonban a lekötött energiák helyett az energiaáramlás jellemzi. Az öntudatos embereknek van ilyen egyenes, de hajlékony alakjuk. A filmek „jó" hősei ezt a belülről jövő egyenességet és erőt sugározzák, mint általában azok az emberek, akik készek arra, hogy harcoljanak a jogaikért. Számomra ennek a tartásnak a legszebb példája az a Tai Chi-mester, aki hajlékonyságával fog madarat. Egyenesen és nyugodtan állva helyet kínál a madárnak a vállán. A madár leszáll, mert érzi, hogy a mester nem fél – hiszen nincs is rá oka. Amikor ismét el akar repülni, nem sikerül neki. Amint neki akar rugaszkodni, a mester követi a mozdulatát. Ahhoz, hogy a madár visszanyerhesse szabadságát, a mester ellenállására van szükség.

 

Arra kíván rámutatni ez a kirándulás a gyermekszobától a gyakorlótéren át a tudatos harcosig, hogy a gerincoszlop területén jelentkező szélsőséges tartások egyetlen témáról szólnak, s ez egyfelől a támasz hiánya és a gyenge belső tartás, másfelől pedig a bátor egyenesség. A „tartásbeli károsodások" megnevezés nagyon kifejező, hiszen jelzi, hogy káros – mert a sajáttól oly nagyon eltávolodott – tartásról van szó.

 

  1. Hajlongva megyek-e keresztül az életen? Kinek a rúgásától tartok, kibe rúgok bele? Mitől félek?
  2. Kiért vagy miért görbülök meg?
  3. Mit várok ettől? Hová akarok megérkezni?
  4. Mi üres az életemben?
  5. Kinek akarok bebizonyítani valamit?
  6. Milyen csapásoktól félek, mi elől akarok elsomfordálni?
  7. Mit érek jó magaviseletemmel és engedelmességemmel?
  8. Mi történik bennem, amikor külsődlegesen felveszek egy tartást?
  9. Van-e okom a büszke tartásra?

 

 

derékfájás akupesszúraderékfájás akupresszúra pontokderékfájás akupresszúra kezelése

A hátizmok görcsös összehúzódásai, a csigolyák közötti porckorongok kopása következtében beálló csigolya ártalmak az ülő foglalkozással vagy az egyoldalú megterheléssel járó állapotok gyakran vezetnek idült derékfájáshoz. Az akupresszúra harmonizál és az izomzat feszültségét, enyhíti. A KA-TE speciális pont révén a gerincizmok általános feszültségoldását lehet elérni, s ez által egyben csökkenthető a csigolyatestekből kilépő idegszálak megterhelése.

A kézháton található speciális pontok ismerete kínai rizstermelő parasztoktól származik. Ezeket a pontokat szokták nyomni, amikor a tartósan előrehajolva végzett munkától megfájdul a derekuk.

KA-TE speciális pont. Megtalálható bal és jobb oldalon közvetlenül a medencecsont fölött. Ellazított helyzetben kell akupresszúrázni partner segítségével!

Speciális pontja a rizsföldön dolgozónak. Közvetlenül a kéztőcsontok alatt 1 harántujjnyival a középső sziget pontja fölött a negyedik és ötödik kézközépcsont találkozási szögletében.

Kiegészítésül érdemes szétdörzsölve masszírozni a-fájdalmas helyeket.

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!