Keresés

Hírdetések

Hirdetés

energia

májbetegségekMájbetegségek esetén a világnézet, a vallás és az értékelés tudat alatti konfliktusai, a mögöttük megbújó problémák tényleges elhanyagolása. Agresszív, erőt próbáló harc a helyes mértékért, a hasznos és a káros, mérgező megítélésének problémái, mértéktelen befogadás, túlzott terjeszkedés, túl magas ideálok, megalomániás gondolatok, a túlzások kiegyenlítése energia és potenciavesztéssel, melankólia és depresszió.

 

Amit tenni kell!

Foglalkozzunk részletesen a májbetegségek filozófiával, a lelkiséggel és az élet értelmével. Vizsgáljuk meg, mit tartunk helyes mértéknek, a hasznos és káros anyagok tudatosabb szétválasztása, annak felismerése, hogy a méreg a mennyiség függvénye. A filozófia és a vallás területén terjeszkedjünk, ne a máj területén, foglalkozzunk világnézeti kérdésekkel, ahelyett hogy alkoholba fojtjuk lelkünket. Merjünk szellemi lelki szinten többet vállalni, hogy ez által is tehermentesítsük a gyomrot és a májat. Szorítkozzunk a szexuális és egyéb energiák kiadására, tanuljuk meg a helyes megszorításokat, nyugodjunk meg, és találjuk meg belső békénket, adjuk meg életünknek a helyes irányt, találjunk igazi célt, értelmet, harcoljunk az igazságért a magunk és mások igazáért. Éljük életünket helyes mértékkel, fontos az alapvető bizalom.

 

máj funkcióiA máj egy működésében nagyon összetett szerv, lelki hátterében is sok mindent számba kell venni. Tanulmányozása nem éppen egyszerű dolog, ugyanis igen sokfunkciójú szervvel állunk szemben. A máj az egyik legnagyobb emberi szerv, a közbenső anyagcsere központi szerve, vagy hogy képszerűen fejezzük ki magunkat, az ember laboratóriuma.

 

Vázoljuk fel most a máj legfontosabb funkcióit:

  • Energiatárolás: a máj glikogént (keményítőt) épít fel és raktároz el (kb. 500 kilokalóriát). Ezen túl a felvett szénhidrátot zsírrá építi át, melyet a test zsírraktáraiban tárol.
  • Energiatermelés: a táplálékkal felvett aminosavakból és zsiradékokból a máj glükózt (energiát) épít fel. A májba minden zsiradék eljut, és ott ég el, ott hasznosul, mint energia.
  • Fehérje-anyagcsere: a máj az aminosavak lebontására és új aminosavak szintetizálására is képes. Ezáltal összekötő szerv az állat- és növényvilágból, tehát táplálékunkból származó fehérjék és az emberi fehérjék között. Minden fehérje ugyanis teljességgel egyéni, de az építőkövek, amelyekből a fehérje felépül, az aminosavak, és ez univerzális. Az állat- és növényvilág, valamint az emberi fehérjék individuális különbözősége az aminosavak rendjének különböző mintáin alapul. Az aminosavak sorrendjét a DNS kódolja.
  • Méregtelenítés: a máj inaktiválja mind a test saját mérgeit, mind, pedig a testidegen toxinokat, és vízben oldódóvá teszi őket, hogy aztán az epében vagy a vesében kiválasztódhassanak. Továbbá a májban kell a bilirubinnak (a vörösvérsejt, hemoglobin, bomlástermékének) is átalakulnia ahhoz, hogy kiválasztható legyen. E folyamat zavara okozza a sárgaságot. Végül a máj szintetizálja a karbamidot, amely az epén keresztül kerül kiválasztásra.

 

Íme a rövid áttekintés az oly sokoldalú máj legfontosabb funkcióiról. Kezdjük hát az átültetést a szimbolika világába az utolsó pontnál, a méregtelenítésnél. A máj méregtelenítő képessége előfeltételezi azt, hogy a máj különbséget tud tenni és értékelni képes, hiszen aki a mérgező és nem mérgező közt nem tud különbséget tenni, nem tud méregteleníteni sem.

májproblémákA máj zavarai és megbetegedései ezért az értékelés, a felbecsülés problémájára utalnak, arra, hogy tévesen ítéli meg, mi hasznos és mi kóros (táplálék-e vagy méreg?). Addig, amíg az értékelés, az, hogy a szervezet számára mi viselhető el, hogy mennyit tud abból feldolgozni, megemészteni, helyesen funkcionál, addig semmiből sem lehet túl sok. A máj azonban mindig attól betegszik meg, ha valamiből túl sokat kap, túl sok zsírt, túl sok ételt, túl sok alkoholt, túl sok drogot stb. A beteg máj azt mutatja, hogy valamiből többet veszünk magunkhoz, mint amennyit feldolgozó kapacitásunk megengedne, mértéktelenségre mutat, túlhajtott expanziós vágyakra, túl magas ideálokra. A máj az energiaszállító. A májbeteg éppen ezt az energiát, ezt az életerőt veszíti el, elveszíti potenciáját, örömét az evésben, ivásban. Elveszti örömét mindazokon a területeken, amelyek az életmegnyilvánulásokkal kapcsolatosak, így korrigálja, s kompenzálja a betegség a személyiség problémáját, ami itt annyi, hogy, túl sok. Mértéktelenségére, nagyzási fantáziáira teste így reagál, s ezzel arra tanítja, hogy engedjen ebből a túl sokból. Mivel a máj beteg, a szervezet nem képez véralvadás faktort, túl híg lesz a páciens vére (életnedve), ami szó szerint elfolyik. A páciens a betegségen keresztül tanulja meg az önkorlátozást, a nyugalom és a nélkülözés szükségességét (szexben, evésben-ivásban) a hepatitisznél is erről van szó, csak túlhangsúlyozva.

 

A máj ezen kívül szoros szimbolikus viszonyban van a világszemlélettel, a vallással, bár valószínű, hogy ezek az összefüggések némelyek számára nem könnyen követhetők. Idézzük csak fel a fehérjeszintézist. A fehérje az élet, elemi része. A fehérje az aminosavakból épül fel. A táplálék tartalmazta állati és növényi fehérjét, a máj alakítja át emberi fehérjévé, ennek az a módja, hogy megváltoztatja az aminosavak térbeli elhelyezkedését (a mintát). Más szavakkal, az elemi részek (aminosavak) megtartása mellett a máj megváltoztatja a térbeli struktúrát, s ezzel minőségi ugrást, azaz evolúciós ugrást valósít meg az állati és növényi világból az emberi világba. Az evolúciós lépés ellenére ugyanakkor az elemi részek identitása megmarad, ezáltal fennmarad az eredettel való kapcsolat is. A fehérjeszintézis tökéletes mikrokozmikus leképezése annak, amit a makrokozmoszban evolúciónak nevezünk. A minőség, a minta, átállítása, megváltoztatása folytán jön létre az őselemi részecskékből a létező formák végtelen sokasága. Az „anyag” állandósága révén minden őskapcsolat fennmarad, ezért is mondják a bölcsek, minden benne van az egyben, és az egy mindenben. E felismerés megjelenítése a tisztelet is, a vallás, szó szerint visszakapcsolás. A vallás kapcsolatot keres az ősalapokhoz, a kiindulóponthoz, a Minden egyhez, s meg is találja azt, mert a sokaság, mely az egytől elválaszt bennünket, végül is csak illúzió, az azonos létezők különböző sorrendjén (a mintán) keresztül jön létre. Így a visszautat csak az találhatja meg, aki átlátja a különböző formák illúzióját. A máj a sok és az egy közötti feszültségi mezőn tevékenykedik.

 

A májproblémás beteg személy a következő kérdéseket tegye fel magának:

  • Melyek azok a területek, melyeken a helyes becslés, értékelés képességét elvesztettem?
  • Mely pontokon nem tudok különbséget tenni a számomra elviselhető és a számomra „mérgező” között?
  • Hol van az életemben a túl sok, a mértéktelen, hol akarok túl sokat (nagyzási fantáziák), hol terjeszkedem mértéktelenül?
  • Vajon foglalkozom-e a „vallással”, van-e viszonyom ősalapjaimhoz, vagy a sokaság elállja előlem a be-látást? Nem hanyagolom-e el a világnézeti témákat?
  • Nem túl kevés-e a bizalmam a világ iránt?

 

 

mellkas testdiagnosztikaA testolvasás során, a mellkason a szív és a vérkeringés diagnosztizálható, és úgyszintén a szívcsakra, amely a szeretet, a jó szándék és az érzékenység központja. Kínai tanok szerint a Szívben lakik a Shen, önálló szellemünk, amely végigvezet az életen. Amikor aktív, boldognak és tettre késznek érezzük magunkat, ha pedig viszonylag nyugalomban van, szomorúak vagyunk és tehetetlenek. A kisgyermekek szíve általában nyitott: érzékenyek, elevenek és mozgékonyak, ám sérülékenyek is. Életünk folyamán gyakran „becsukódunk", hogy szívünket megóvjuk a bántalmaktól – és elzárjuk vele együtt az érzékenységet, az élni akarást, a tettvágyat is.

A testdiagnosztika szerint, ha a mellkas roggyantnak, beesettnek tűnik, az ember, pedig megtörtnek, támaszra szorulónak, elégtelen a vérkeringés, az arcszín is sápadt. Ne legyen durva a kezelés, mert a szív még jobban becsukódhat; gyengéd, de határozott kezelést alkalmazzunk, hosszú kitartásokkal, hogy beáramoljon a chi (életenergia), megnyíljon a mellkas és a szív. Elképzelhető, hogy a páciens meg kívánja osztani a becsukódást, okozó érzelmeit. Intenzív légzéssel járó testmozgások is segítenek az energia keringés megindításában.

A testolvasás során van, amikor a mellkas túltelítettnek, kitágultnak és energiával teltnek látszik. A keringés felfokozott, talán a vérnyomás is magas. Az ilyen ember magabiztosnak, merésznek mutatkozhat, ám lelke mélyén retteg attól, hogy magára hagyják. Kezeléssel kihajtható az energiafölösleg, s így az izmok elernyednek, a mellkas ellazul.

 

 

A meridiánrendszer azaz energiarendszer, a meridiánok rendszere. Mind a tizenkét szerv egy-egy meridiánhoz, azaz energiacsatornához kapcsolódik, így van máj meridián, szív meridián stb. A meridiánok részben testünk felszínén, részben annak belsejében futnak, különféle szervek és csakrákkal teremtve összeköttetést. A tüdő meridián például áthalad a tüdő mindkét felén és a torkon, majd a váll első oldalán kilép a felszínre, végül a kar mentén lefut a hüvelykujjra. Mindegyik meridián egyik vége a test belsejében, másik vége a kézen vagy lábfejen található.

A tizenkét fő meridián kétoldali, ami azt jelenti, hogy szimmetrikusan megtalálhatók a test mindkét oldalán. Ezeken kívül még két meridián ismeretes a kínai medicinában: a hát középvonalán felfutó hátsó középmeridián, valamint a test elején, középen végighaladó elülső középmeridián.

Tehát életenergiáink tizenkét yinre és yangra osztható, párosával futó fő meridiánon keringenek testünkben. A hat yin meridián a karok és a lábak belső, a yang szervek másik hat meridiánja pedig a külső oldalán fut. Minden yin meridián összeköttetésben áll egy-egy yang meridiánnal és fordítva, ezért az egyik energiacsatorna energiafolyamában bekövetkező zavar sajnos a másik csatornára is átterjed. A kínai medicina szervekhez kapcsolódó meridiánok mellett még két középső meridiánt is megkülönböztet. Ezek a test elülső, illetve hátulsó oldalán futnak.

A meridiánok bizonyos pontjain különösen nagy hatásfokkal avatkozhatunk be az egész csatorna energiaáramlásába. Ezeket hívjuk akupunktúrás vagy akupresszúrás pontoknak.

meridiánrendszer elölnézet meridiánrendszer hátulnézet

Energia a csakrákból és a test szerveiből áramlik a meridiánokba, valamint kívülről is, a kézen illetve lábfejen, levő végpontokon, keresztül. Mindegyik meridiánt rövid összekötő csatorna kapcsolja össze két másik meridiánnal, biztosítva az energia átadását, e felépítés révén a tizenkét fő meridiánban ciklikus az energiaáramlás.

Meridián ciklusok

A meridiánok kezelése többféle hatást vált ki. Először is, mivel a testfelszínről a szervezet belsejébe vezetnek, külső beavatkozással módosítható a szervek belső működése.

Másodszor, az energia áramlása a meridiánok felszíni szakaszain hatást gyakorol a bőrre, az izmokra és ízületekre. Ezáltal enyhíthetők kezeléssel a felületi problémákon is, beleértve különböző típusú fejfájásokat, izomfeszültségeket, hátfájásokat. Harmadszor, az energia áramlása a meridiánokban érinti hangulatunkat, érzelmeinket, gondolkodásunkat is, tehát a kezelés sokszor hozzájárulhat a negatív elmeállapotok megszüntetéséhez, az eluralkodott, nemkívánatos érzelmek, hangulatok feloldásához. Mindenekelőtt az a szép az energiaáramlás befolyásolásában, hogy egyaránt hat az ember fizikai, elmebeli és spirituális állapotára. Mivel e három eltérő oldalunkat ugyanúgy energia alkotja, az energia áramlásának bármely megváltozása létünk minden szintjére hatást fejt ki (más-más személyeknél egyik vagy másik szintre erősebben).

Az ember különböző energiarendszerei összeköttetésben állnak egymással, így az egyik rendszeren végzett kezelés érinti a többit is. Ha tehát kezeléseket alkalmazunk a meridiánokon, éppúgy fellépnek változások a csakrák és különleges rendszerek szintjén.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!