Keresés

Hírdetések

Hirdetés

energiarendszerek

Energiarendszerek szempontjából számos tanítás a világ minden táján, beleértve a jóga-tanokat, a védikus leírásokat, teozófiai ismereteket és nyugati kutatásokat is, több különleges Energetikai rendszert ír le a fizikai testen túl. Magyarázataiknak megfelelően ezek átszövik a fizikai testet és egymást, továbbá kisebb-nagyobb mértékben túlnyúlnak az anyagi test határain, aurát alkotva. Az Energiák frekvenciája, azaz „kifinomultsága" eltérő, amely megbonthatatlanságukat védi – mint ahogyan a különböző rádió- és televízióadók alkalmaznak más-más frekvenciájú rádióhullámokat, hogy ne lépjen fel közöttük interferencia.

A különleges rendszerek száma nem egészen azonos a leírásokban, ugyanakkor a nagyobb sűrűségű Energetikai testeket illetően tökéletes az összhang.

energiarendszerek

Az étertest a különleges Energia legsűrűbb szintje, és szoros összefüggésben áll a fizikai test működésével. Néhány ujjnyival nyúlik a testfelszín fölé. Valószínűleg ez az, ami Kirlian-fotográfiával rögzíthető. A későbbiekben bemutatott Meridián- és Szervrend szerek minden bizonnyal főként az étertest részeként léteznek

 

Asztráltestünk az étertestnél nagyobb frekvenciájú, vagyis kifinomultabb különleges Energiarendszer, és körülbelül egy méterrel lépi túl a fizikai test határait. Érzelmeink hordozója, amit a tisztánlátók képesek látni, az átélt érzelmektől függően változó alakban és színezetben.

Bár az asztrál-aurát nehezebb közvetlenül érzékelni, hétköznapi tapasztalatok hátterében is gyakran meghúzódhat. Más személyekkel való érintkezésünk nemegyszer elsősorban érzelmi szintű, és változásokat okoz az asztráltestben. Erős érzelmi megnyilvánulások alkalmával asztráltestünk felveszi az adott érzelmek Energiáját, így azokat tartósan érezhetjük egy ideig. Az átvett érzelem lehet pozitív, mint az öröm, a bátorság, az önbizalom; vagy negatív, amilyen a bizonytalanság, a levertség és a harag. Negatív érzelmek átvétele ellen úgy védekezhetünk, ha szellemileg tudatában vagyunk a kisugárzott érzelmeknek, és lelkünk mélyén elhatározzuk, hogy nem tesszük azokat magunkévá. Ilyen módon nyitottak és együtt érzők maradhatunk, elkerülve azt a sajnálatos következményt, amit mások negatív érzelmeinek átvétele jelent.

Mikor két ember találkozik, általában bizonyos védekező távolságot tartanak fenn egymás között, megőrizve „személyes terüket", hisz a másik túlzott közelsége kínos érzést kelthet. Nyilvánvalóan éppen annyira állnak távol egymástól, hogy asztráltestük ne kerülhessen átfedésbe. Mihelyt valaki mellett biztonságban érezzük magunkat, vagy érzelmileg kötődünk hozzá, megszűnik az asztráltestek elkülönítésének igénye, és az ölelés illetve más közeli érintkezés esik jól.

 

A szellemi testet még finomabb különleges Energia alkotja, és még távolabbra terjed a fizikai testtől. Ez a hordozója az intellektusnak, a gondolkodó elmének. Speciális gondolatformákat tartalmaz, a szellemi aurát érzékelni tudó tisztánlátók számára képekként jelennek meg egy személy elvei és elképzelései. A szellemi test a telepátia közvetítője is. Megfelelő fejlettségi szinten lehetővé teszi, hogy tisztán gondolkodjunk, és szellemi energiáinkat erőteljesen, világosan összpontosítsuk.

A fizikai, étertest, asztráltest és szellemi testek együttesen alakítják ki egy ember személyiségét.

 

Eredő testünk a „magasabb én", vagy lélek. A korábban tárgyaltaknál még kifinomultabb különleges Energiából tevődik össze, és messze túlnyúlik a többi testeken. Főként az intuitív észleléshez, megvilágosodáshoz van köze. Míg a szellemi test többnyire a dolgok megértése céljából végzett elemzésben, részekre bontásban játszik szerepet, az eredő test egyesítő, holisztikus, általa a dolgok egyetemes törvényszerűségeit, az egésszel való kapcsolatukat értjük meg. A reinkarnáció elmélet úgy tekinti, hogy a fizikai, asztráltest és szellemi test a halállal megszűnik, ám az eredő test – további életekkel rendelkezik, új személyiséget öltve, hogy még magasabb szintre fejlődhessen.

 

Az egészség és a gyógyulás magyarázata érdekében tisztázni kell néhány kérdést különleges Energiarendszereink kölcsönhatásával kapcsolatban. Először is, ezek a testek a tudatosság más-más szintjeit hordozzák: testünkét, érzelmeinkét, gondolatainkét és intuíciónkét. Tudatosságunk sűrűn váltogatja szintjeit, attól függően, mire fordítjuk figyelmünket; ennek megfelelően különböző Energiarendszerek lépnek működésbe. A személyiség fejlődése, érése folyamán, ahogy kitárul a tudat, aktívvá válnak a magasabb szintek. Míg a kisgyermek javarészt testi és érzelmi tapasztalataiban merül el, fiatalkorban nagyobb teret hódítanak az elmebeli tevékenységek, az érett felnőtt embernek, pedig kifejlődnek intellektuális és intuitív képességei.

Másodszor, az Energia közlekedik a rendszerek között, leszállva az anyagibb szintekre, s onnan vissza a kifinomultabbak felé. Ennél fogva a fizikai testben fellépő változások hatást gyakorolnak az étertestre, valamint azon keresztül az érzelmi, szellemi és eredő testre. Úgy is mondhatnánk, testi egészségünk alapozza meg a többi szint egészségi állapotát. Hasonlóképpen érzelmeink, gondolataink is hatnak fizikai testünkre, befolyásolva a testi egészséget, az eredő lélektestet érintő események, pedig lényünk minden más Energiarendszerére hatással vannak.

Harmadszor, már az ősidőkben is világos volt, hogy gyógyító módszerek széles választékára van szükség ahhoz, hogy minden szintre hatni tudjunk. A tudományos beállítottságú modern orvostudomány elsősorban a fizikai testre hat sebészeti beavatkozásaival, szintetikus gyógyszereivel, sugárterápiáival stb. Ugyanakkor sok hagyományos gyógymód – amilyen az akupunktúra és a Shiatsu – főként az étertestre fejt ki hatást. Vannak hagyományos és korszerű módszerek egyaránt, melyek az érzelmi, szellemi és eredő testek helyreállítására illetve fejlesztésére összpontosítanak.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!