Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés

félelem

fogínygyulladásA fogíny gyulladása félelmet takar. Érezhetem ezt egy olyan meghozott döntés kapcsán, amelyet sajnálok, megbántam, vagy megkérdőjelezek. A kellemetlenség esetleg tanácstalanságommal kapcsolatos (egy meghozandó döntés kapcsán). Ez a félelem másra is vonatkozhat (pl. a főnökömre vagy a páromra), akinek döntései engem közvetlenül érinthetnek, de nekem nincs beleszólásom.

Frusztrációt és elégedetlenséget élek meg, ez konfrontációhoz vezet, amelyekre talán nem is lenne szükség. Megtanulom helyes mederbe terelni ezt a félelmet, vagy hangot adni az aggályaimnak, hogy elkerüljem a fogínyem begyulladását. A fogínygyulladás általában fogínyvérzéssel is jár, ami szomorúságot jelez. Úgy érzem, nem vagyok képes kifejezésre juttatni az érzéseimet, vagy azért, mert nem engedik meg nekem, vagy, mert én magam nem akarok kimondani bizonyos dolgokat. Az is lehet az érzésem, hogy amit mondok, nem fontos, vagy úgysem talál meghallgatásra. Kiválthat belőlem indulatokat, szomorúságot az, ha úgy érzem, a támaszom összedőlt, és emiatt tehetetlenség uralkodik el rajtam. Csendes magányomba visszahúzódva erőt kell kapnom újra. Tudatosítom magamban, hogy az életem minden eseménye csak elősegíti fejlődésemet és, hogy számos fontos változás szükséges ahhoz, hogy elérjem kitűzött céljaimat.

 

 

fokozott izzadásA fokozott izzadásnál vagy hyperhidrosis esetén nagy mennyiségű izzadtság termelődését jelenti, amely vagy az egész bőrfelületet érintheti, vagy csak a tenyérre, talpra, hónaljra vagy a lágyékra korlátozódik. Folyamatos, hideg verejtékezés a félelemtől, izzasztó helyzetek, állandó jelleggel csurog rólunk a verejték. Verejtékező, hideg kéz, amely mintha arról árulkodna, hogy nem kívánunk senkivel kezet rázni, kapcsolatot teremteni, de ha mégis, az nem szívből szóló, meleg fogadtatás.

Hideg verejtékes láb a legalapvetőbb félelmek, a gyökeret verés hiánya. Izzadni, vérezni, elvérezni, életenergiát veszíteni, vért izzadunk, mind fizikailag, mind testileg állandó jelleggel, tudattalanul is túlterheljük magunkat. A hőségtől izzadni állandóan lázban égni, a test folytonos tisztulási igénye, a lelket szimbolizáló folyadék elvesztése.

 

Amit tenni kell!

Hideg verejtéknél tudatosítsuk félelmünket, forró verejtéknél vegyük tudomásul belső forrongásainkat és szexuális vágyaink kiélésének szükségszerűségét. Megvizsgálni, mi okozza önmagunk állandó túlterhelésének kényszerét, és e helyett inkább tudatos és nem eltúlzott terhelésnek tegyük ki magunkat. Gondolkozzunk el ősi félelmeinkről, hogy ezek felismerésével tágíthassuk majd láthatárunkat.

 

frgiditásA női nemi vágy gyengesége, hiánya vagy gátoltsága. Általában mély trauma vagy belső konfliktus húzódik meg a hátterében. Középpontjában a félelem áll - felelem az örömtől, amely engem szemérmetlennek tüntethet fel, félek önmagam teljes átadásától, a kontroll elvesztésétől. Úgy érzem, elveszíthetek valamit, ha átadom magam a szexualitásnak. Valójában nem akarok szembesülni azzal, ami bennem rejlik. Gyakran gyermekkorban megélt szexuális visszaélés, zaklatás, vagy olyan szülői kondicionálás következménye mindez, amely azt sugallta, hogy a „szex rossz dolog", vagy abból a hitből fakad, hogy a „szerelem és a szex nem férnek meg egymás mellett." Ezek a kijelentések mind elraktározódtak a tudatalattiban. A szexualitást alantasnak, a legalacsonyabb szintű emberi ösztönnek tekintették a családomban? Szükséges rosszként beszéltek előttem a szexualitásról, azt mondták, a szexuális együttlét nem okoz sosem örömöt? Esetleg gyermekként szexuálisan kihasználtak? Érthető módon elutasítom, hogy hozzám érjenek, mert az, felemet és undort kelt bennem. Tudatára ébredek, hogy nincs semmi illetlen, szemérmetlen dolog a szexualitásban. Ellenkezőleg, amikor két olyan partner között jön létre szexuális érintkezés, akik kölcsönösen elfogadják és szeretik egymást, akkor a szexualitás szép és egészséges dolog. Elfogadom, hogy kinyílok a partnerem felé, és elmondom neki a félelmeimet. Tudatom vele az igényeimet, vágyaimat.

 

 

frigiditásMinden szexuális nehézség, probléma mögött félelem áll. Az orgazmus énünket fenyegeti, mert olyan erőt szabadít fel, melyet egónkkal nem tudunk kormányozni, nem tudunk ellenőrizni. Az eksztatikus és mámoros állapotok, és itt közömbös, hogy szexuális vagy vallási természetűek-e, mindig egyidejűleg ébresztenek félelmet és keltenek izgatott érdeklődést az emberekben. A félelem mértéke attól függ, hogy az érintett személy általában mennyire kontrollálja magát. Az eksztázis a kontroll elvesztése.

Társadalmunk közösségei az önkontrollt igen pozitív tulajdonságnak tartják, és nagy szorgalommal sulykolják azt gyermekeinkbe. „Most aztán szedd össze magad!” Az erős önkontroll képessége nagymértékben megkönnyíti a társadalmi együttélést, ugyanakkor azonban kifejezésre juttatja a társadalom hihetetlenül hazug természetét is. Az önkontroll ugyanis azt jelenti, hogy minden, a társadalom számára nem kívánatos késztetést elfojtunk. Az elfojtással az impulzus eltűnik ugyan a látható világból, de megmarad a kérdés, vajon a továbbiakban mi történik ezzel az eltüntetett késztetéssel. Mivel az impulzus természetéhez tartozik, hogy megvalósulásra törekedjék, ezért vissza akar kerülni a látható világba, így állandóan újabb energiaráfordításra lesz szükség ahhoz, hogy az elnyomott késztetést továbbra is elnyomás és kontroll alatt tartsuk.

 

Ezek után érthető, miért félünk a kontroll elvesztésétől. Eksztatikus vagy mámoros állapotban azonnal kinyílik a tudattalan kapuja, és napvilágra engedi az addig gondosan elfojtott tartalmakat. Olyan mértékben leszünk őszinték, hogy az már kínos is lehet. „In vino veritas – borban az igazság” ezt már a régi rómaiak is tudták. A mámor hatására a szelíd bárányból vad agressziók törhetnek elő, míg a kemény fickók könnyekre fakadhatnak. A helyzet igazán őszinte, társadalmi szinten azonban megfontolandó, ezért kell tudnunk uralkodni magunkon. Ebben az esetben a kórház tesz őszintévé.

 

Ha félünk az önkontroll elvesztésétől, s naponta gyakoroljuk az önuralmat, nem csoda, hogy nehéz hirtelen és egyedül a szexualitásban lemondani énünk ellenőrzéséről, s hagyni, hadd történjék, aminek történnie kell. Az orgazmus kicsiny énünket, amire olyan büszkék vagyunk, egyszerűen elfújja. Az egó meghal az orgazmus során. Sajnos, csak rövid időre, különben sokkal egyszerűbb lenne a megvilágosodás! Aki azonban ragaszkodik énjéhez, ezzel megakadályozza az orgazmust. Mennél inkább én-akarattal próbálja elérni az orgazmust, annál kilátástalanabb a siker. Bár ez ismert törvényszerűség, többnyire mégsem becsülik fel kellően a horderejét. Amíg akar valamit az én, lehetetlen számára elérni azt. Az én kívánsága végül is mindig saját ellentétébe fordul át, ha el akarunk aludni, éberek leszünk, ha potensek akarunk lenni, akkor esetleg impotensek. Ha az én, akar megvilágosodni, a cél elérhetetlenné válik. Az orgazmus lemondás az énről, csak így lehetünk egyek, amíg ugyanis énünk jelen van, jelen van a „nem-én” is, s létformánk a kettősség. Mind a férfi, mind a nő, ha orgazmust akar átélni, el kell, engedje magát, hadd történjék, aminek történnie kell. E közös tényezőn kívül azonban a férfinak és a nőnek különböző faj specifikus feladatokat kell megvalósítania ahhoz, hogy szexuális élete harmonikus legyen.

 

Részletesen elemeztük a női princípiumot, az odaadás képességét. A frigiditás azt jelzi, hogy a nő nem akarja egészen odaadni magát, sőt ő akar a férfi lenni. Nem akarja alárendelni magát, nem akar alulmaradni, ő akar dominálni. A dominációs vágy, a hatalmi fantáziák a férfi princípiumot fejezik ki, s a nő esetében megakadályozzák a női szereppel való teljes azonosulást. Az ilyen eltolások természetszerűleg zavarják azt az érzékeny poláris folyamatot, ami a szexualitás. Ezt az összefüggést megerősíti az is, hogy a partnerükkel frigid nők az önkielégítésben képesek átélni az orgazmust. Önkielégítéskor nem merül fel a dominancia, az odaadás problémája, hiszen az ember egyedül van, és senkit nem kell befogadnia, kivéve a saját fantáziáját. Az-az én, amelyet nem fenyeget egy te, könnyebben húzódik vissza önszántából. A frigiditásban ezen kívül megmutatkozik a nőnek a saját ösztönösségétől való félelme is, különösen akkor, ha erős értékítélete tapad a rendes asszony, a kurva, stb. fogalmához. A frigid nő semmit nem akar bebocsátani, se kibocsátani, a frigid nő meg akarja őrizni hidegségét.

 

impotenciaA férfi princípium a megcsinálni, megteremteni, megvalósítani. A férfiúi (yang) elv aktív s ezzel agresszív. A potencia a hatalom kifejezése és szimbóluma, az impotencia a tehetetlenségé. Az impotencia mögött a férfi saját férfiasságától, saját agressziójától való félelme áll. Az impotens férfi fél attól, hogy férfiasságát fel kell állítania. Az impotencia ugyanakkor a nőiségtől, mint olyantól való félelmet is kifejezi. Az ilyen férfi a nőiséget fenyegetésként éli meg, mely őt elnyeli. Ez a nőiségben megmutatkozó elnyelő ősanya, illetve a boszorkány aspektusa. Az ilyen férfi nem akar a boszorkány barlangjába beereszkedni. Mindebben a férfiassággal s annak attribútumaival, a hatalommal és az agresszióval való azonosulás alacsony foka mutatkozik meg. Az impotens férfi inkább a passzív pólussal, az alulmaradt szerepével azonosul. Fél a teljesítménytől. Ebben az esetben is létrejön az ismert ördögi kör: akarattal, erőfeszítéssel próbáljuk elérni, hogy potensek legyünk. Mennél nagyobb a teljesítmény nyomása, annál kilátástalanabb az erekció. Ehelyett inkább kiindulópontnak kellene tekinteni az impotenciát ahhoz, hogy az érintett férfi felülvizsgálja a hatalomhoz, a teljesítményhez és az agresszióhoz való viszonyát, valamint a hozzájuk kapcsolódó félelmeit.

A szexuális problémák vizsgálatánál sosem szabad elfelejtenünk, hogy minden emberi lélekben megvan a férfi és a női rész, s mind a férfiaknak, mind a nőknek mindkét aspektus tökéletesítésére kell törekedniük. Ez a nehéz út úgy kezdődik, hogy először azzal a lelki részünkkel azonosulunk tökéletesen, amelyet testi nemiségünk reprezentál.

Csak akkor nyílik meg előttünk az út, melyen a másik nemmel való találkozásban ellentétes nemű lelkiségünket is felébreszthetjük, és tudatosan integrálhatjuk, ha képesek vagyunk az egyik pólust teljességgel megélni.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!