Keresés

Hírdetések

Hirdetés

nagyothallás

hirtelen halláskiesésHirtelen halláskiesés esetén túlterhelés, vagy stressz helyzet következtében hirtelen, váratlanul elveszítjük hallásunkat, gyakran csak az egyik fülünkre. A nagyothallás az engedelmesség megtagadásáról árulkodik, „nem hallod, amit mondani akarok?", „hallani sem akarok róla", „egyik füle bal, a másik nem hall", „vaj van a füle mögött".

A visszahúzódás, a világ elől való elzárkózás meg nem oldott változata, a tünet segít abban, hogy az érintett valóban elzárkózzon a külvilágtól. A hallás belülről történő kikapcsolása nagyothallás a belső fülben, gyakori a fülzörej. A külső hangokat felváltja a belső hangok filharmóniája.

 

 

Amit tenni kell!

Fogadjuk el, hogy néha szükségét érezzük a hirtelen, minden előzmény nélküli elrejtőzésnek a világ szeme elől, ahelyett hogy másokra, azaz a külvilág hangjaira figyelnénk, inkább megérzéseink, vagyis a belső hangok szerint cselekedjünk. Tartsunk távolságot a külvilágtól a káros anyagok befolyásától, még mielőtt a sors venné ki kezünkből a cselekvés lehetőségét. Tanuljunk meg újra befelé hallgatni, és megbízni abban, amit hallunk, bízni belsőnk üzenetében, lelkünk hangjában.

 

középfülgyulladásKözépfülgyulladás (otitis media) esetén agresszív konfliktus a középfül nyálkahártyáján, hirtelen fellépő fülfájás. A hallószerv segélykiáltása, hidegrázás, láz, az immunrendszer riadóztatása. Nagyothallás, nem akarunk hallani, engedelmeskedni a középfülgyulladás gyakoribb a gyermekeknél abban az életkorban, amikor engedelmességet tanulnak. Gennyfolyással járó dobhártya átszakadás esetén a dobüregben lévő túlnyomás ily módon kerül levezetésre.

 

Amit tenni kell!

Az érintett szülők számára, a gyermekek problémái ugyanis gyakran tükrözik a szülők problémáit, járjuk körül alaposan a hallás, meghallgatás és engedelmeskedés témakörét. Tárjuk fel a témát összes lehetőségével együtt, valakire hallgatni vagy a fülünket teljesen bezárni, tanuljunk meg kifelé hallgatni, de befelé is füleljünk. Engedelmeskedjünk másoknak és saját belső hangunknak, engedjük, hogy alaposan helyrerázzanak, és harcoljunk minden erőnkkel az engedelmességért. Tanuljunk meg bölcsen elhatárolódni, például a szülőktől és nevelőktől, a fülünket zárjuk be a külvilág előtt, és nyissuk meg a belső hangok számára, segítsük az áttörést az új tudati szintekre, és fedezzük fel tudatunk új rétegeit. Halljuk meg a külső és belső hangokat, és engedelmeskedjünk nekik.

 

MéniéreItt nem annyira egy körülírt betegségről, hanem inkább egy tünet együttesről van szó, melynek a hányással járó szédülésrohamok, az izzadságkitörések és a sápadtság állnak a középpontjában. Ehhez jön még a hallás elvesztése vagy a fülzúgás és a nystagmusnak nevezett jelenség. A szó görög eredetű, és szemtekerezgés a magyar megfelelője. Különböző idegbántalmak esetén lép fel, mint amilyen a sclerosis multiplex (SM), és gyakran előfordul a belső fül megbetegedéseinél is. Ezek közé kell a Méniére-betegséget is sorolnunk, mert nagyon valószínű, hogy az ívjáratok labirintusrendszerében jelentkező nyomás problémájáról van szó. A betegség hirtelen és látszólag a derült égből való mennykőcsapásként jelentkezik, és rohamokban támad-. A rohamok között egészen eltérő hosszúságú, panaszmentes időszakok vannak.

 

Mint az SM-nél, itt is nagyon komolyan kell vennünk a szédülést. A test egyrészt azt is jelzi a betegnek, hogy ingoványos talajra lépett. Néha azt az érzést is közvetíti a számára, hogy hirtelen kihúzták a talajt a lába alól. Másrészt a térben nem létező mozgásokat csal oda. Bizonytalanná vált az-az alap, amin állnak, és a környezetükben sem lehetnek biztosak. Ez az állapot állandó fenyegetést jelent az önállóságuk számára, és az állóképességüket alaposan megkérdőjelezi.

 

Ha terápiás szempontból vizsgáljuk a beteg szellemi-lelki környezetét, akkor gyakran azt találjuk, hogy a betegek etikai, vallási vagy becsvágyó okokból szédítő magasságokba ragadtatták el magukat. Saját magukkal szemben támasztott követelményeik megakadályozzák, hogy magasröptű elképzeléseikben olyan életalapot találjanak, amely el is bírja őket. Annak ellenére, hogy belső kényszertől hajtva állandóan csinálnak valamit, és vasakaratukkal, kitartásukkal kitűnnek embertársaik közül, mégis folyamatosan a külső elismerésre vannak utalva. Ha ez utóbbi egyszer hirtelen elmarad, akkor elbizonytalanodnak, és tehetetlenné válnak – ha nem a tudatukban, akkor az ingó talajon. A páciensek nem biztosak már az életükben. Ilyen helyzetekben és ezen felül a tünetek által elbizonytalanítva nemritkán ördögi körbe kerülnek. Mivel a külső mozgások bármikor kiválthatják a belső ingómozgásukat, megpróbálnak, amennyire lehet, mozdulatlanok maradni, mindentől visszahúzódnak és sündisznóállásba vonulnak. Az ehhez csatlakozó nagyothallás tovább erősíti elszigeteltségüket. A mozgékonyság teljes hiányának a képe egy külső mozgásviharoktól fenyegetett kis világban lehangolóan, ám őszintén ábrázolja a helyzetet. Az élettér annyira beszűkült, annyira kicsi, hogy a betegek már egyáltalán nem tudnak két lábbal állni a földön, képletesen szólva: csak fél lábon élnek. Ideáljaik egyetlen lábán azonban bizonytalanul állnak, mert oly magasra helyezték magukat a világ profán dolgai fölé, mint amilyen, pl. a szexualitás is, a polaritás kifejeződése, hogy elkerülhetetlenül szédülni kezdenek odafönt. Az a tény, hogy a testnek kell a drámát színre vinnie, mutatja, hogy a betegekben nem tudatosult a saját helyzetük.

 

Méniére betegség nagyothallásA rohamszerűen vagy fokozatosan fellépő nagyothallás orvosi oka szintúgy a belső fülben, tehát a hallás mély rétegeiben keresendő. A szervezet rávilágít, hogy az ember már se hallani, se másokat meghallgatni nem képes. Csakhogy aki nem akar hallani, annak éreznie kell. Amikor ugyanis bedugul az ember füle, akkor valóban a legkellemetlenebb tévérzetek kerítik a hatalmukba. Például elfogja a hányinger, amely azt mutatja a betegnek, hogy nem tud lenyelni valami számára megemészthetetlent. A szem reszketése és az ezzel együtt járó nyugtalan pillantás gyakran a zuhanástól való félelem jele. A megoldás a tünetben van: a beteg élete alapjával kapcsolatban becsapja önmagát. Ez az alap inog és megbízhatatlan, a talaj minden pillanatban azzal fenyegeti, hogy felbuktatja, illetve, hogy bármelyik pillanatban kicsúszhat a lába alól.

 

A tünetek a következő tanulnivalókat fejezik ki: a betegnek meg kell adnia magát az ingásoknak, egészen addig, ameddig világossá nem válik, hogy az élet magasságból és mélységből áll, és hogy jobb két lábon, mint egyen állva kiállni. A tünet az érintetteket egyenesen arra kényszeríti, hogy anyagi támaszt keressenek maguknak, mert különben felbuknak. Világossá akarja tenni a számukra, hogy értelmes dolog lenne saját megélhetés után nézni és mindenekelőtt tartalmat keresni az életük számára. Az ingás rámutat, hogy mindehhez arra lenne szükség, hogy feladják a túlzott kontrollt. A nagyothallást illetően, pedig az a feladat, hogy ne kifelé figyeljenek, ne a külső parancsoknak engedelmeskedjenek, hanem befelé. A belső hangjukat igyekezzenek megérteni, és annak engedelmeskedve járják saját útjukat. A hányinger és a hányás lehetővé teszi, hogy az ember újra és újra megszabaduljon mindattól, ami idegen a számára vagy már semmire sem használható. Ha kell, erre agresszív módon is sor kerülhet. Sokszor arról van szó, hogy az embernek alapot kell találnia az élete számára, egy okot, amiért érdemes élnie, és ha megtalálta, adja át magát neki. A rángatózás szerű szemmozgások jelzik, hogy sietni kell, nincs vesztegetni való idő.

A tünet mélyén a megoldására is rátalálunk. Amikor az ember élete biztos alapokon áll, akkor az érzékszervek szédülése és kábulata szárnyakat adhat neki, és lehetővé teszi, hogy térről és időről megfeledkezzék. A szerelmi mámorban, illetve kábulatban megjelennek az érzelmek magas és mélypontjai, és miközben érzékcsalódásokat okozó kalandokba veti magát az ember, megbízhatóan megtartja a testi egyensúlyát. Így máris élvezetessé válik számára az élet körforgása.

 

  1. Mely pontokon nem bízhatok meg az életem bázisában? Mi a helyzet az életem tartalmával és a megélhetésemmel?
  2. Miért nem akarom meghallani, hogy mit mond a belső hangom?
  3. Mi az, amit az életutam szempontjából már nem használhatok, és gyorsan meg kell szabadulnom tőle?
  4. Hogyan tájékozódom térben és időben életem koordinátarendszerében? Mire támaszkodhatnék?
  5. Hol van életemben a szilárd, a biztos és a megbízható pont? Van-e valami ingó világomban, ami biztosan megtart?
  6. Hogy adhatom át magam az élet körforgásának, illetve hogyan lehetek vele szinkronban?

 

 

nagyothallás süketségAki nagyothallásban szenved az, bizonyos dolgokat nem tud, vagy nem akar meghallani, vagy éppen „úgy hiszi, nem hall jól"!

Nagyothallás: felhívás, hogy vegyük észre az élet finom árnyalatait; hallani nem akarás azt hiszem, „nem hallok jól"

A nagyothallás lelki vonatkozás tekintetében a szembetegségekkel rokon. Ahogy a rövidlátó csak a nyerset, nagyot és egyértelműt látja, a nagyothalló csupán a hangos, feltűnő zajokat képes érzékelni. A finom hangárnyalatok egyáltalán nem léteznek számára. Ez a betegség tehát teljesen differenciálatlan gondolkodásmódra és lelki beállítódásra utalhat. Ez esetben a nagyothallónak meg kellene tanulnia érzékelni és megkülönböztetni egymástól az élet finom árnyalatait is.

Másfelől viszont a nagyothalló viselkedése kísértetiesen hasonlít ahhoz a gyermekhez, aki valamit „nem akar meghallani". Aki húzódozik valamely eléje állított feladat vállalásától vagy megoldásától, aki nem figyel a sors szavára, az testileg öntudatlanul hozzájárul hallóképessége elveszítéséhez. Betegsége (vagy egy baleset) gondoskodik róla, hogy valóban az történjen vele, amire titokban vágyik. A problémák egyidejűleg testi fogyatékosság formájában válnak láthatóvá.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!