Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés

túlsúly

Chitosan kapszula Carb blocker kapszula Inner wellness tabletta Chi gép
Chitosan Carb Blocker Inner wellness Chi gép

elhízásTest és lélek kölcsönhatását talán semmi sem fejezi ki oly világosan, mint az étkezési szokások. A táplálékfelvétel mára csecsemőnél sem csupán egy alapvető szükséglet kielégítését jelenti, sokkal inkább a szeretettség és gondoskodás fokmérője. Ez az összefüggés - erősebb vagy gyengébb formában - életünk során mindvégig fennmarad. Ha később az-az érzésünk támad, hogy nem szeretnek eléggé, vagy hiányoljuk a meghittséget, ősi ösztönünk sugallatára többet eszünk, mintegy az egykori meghitt közelség jóleső érzését felélesztve.

A „szeretetéhséget" ezen a módon természetesen nem lehet csillapítani. Az evés befejeztével megtelünk ugyan, de nem töltődünk fel. Nem szűnik meg a belső űr. Az unalom és a ki nem teljesedett élet hasonló mechanizmust vált ki. A valóságban mindegyik esetben szeretetre, meghittségre és elismerésre vágyunk. Nem hiába mondja a szólás: „Férfiembert a gyomrán keresztül lehet meghódítani", vagy „Úgy szeretlek, majd megeszlek". Ha kiskorunkban jól viselkedtünk vagy bátran viseltük el a fájdalmat, édesanyánktól „jutalmul" édességet kaptunk. Ugyanígy későbbi életünkben is megjutalmazzuk magunkat, ha ezt az élettől nem remélhetjük. Mindez végeredményben „kövérséghez" vezet, egyben a frusztráció érzéséhez és bánathoz, mely egyenesen rákényszerít, hogy ismét csak az evésben keressünk feledést.

A gyöngédség és meghittség utáni vágy testileg szintén „éhségben" nyilvánul meg, s ha ezt csillapítjuk, érzékelési felületünk, azaz a bőrünk kitágul. Ezáltal elméletileg az esélyünk is megnövekszik, hogy „érintkezésbe" kerüljünk egy másik emberrel. Ráadásul a tekintélyes testalkat maga is biztosíték arra, hogy észrevegyenek minket.

TúlsúlyA mértéktelen evés mögött tehát mindig „én gyengeség" áll, melyet külső táplálással kompenzálni kell; ez persze nem vezet megoldáshoz. Az én gyengeség szükségszerű következménye az újabb kudarc, sőt félelemérzet, mely ismét csak evés révén csillapítható. Az ember, miközben megkísérli, hogy belső ürességérzetét evéssel szüntesse meg, magába fojtja félelmeit és frusztrációs érzéseit. Különösen gyakori ez olyan családokban, ahol a szülők is hasonló módon viselkedtek. Evéskor az ember nem érez elégedetlenséget, félelmet, csalódottságot, bánatot, bizonytalanságot, frusztrációt, elhagyatottságot, szorongást, depressziót és szeretethiányt. Ám amire voltaképpen szüksége van, az a kapcsolat, meghittség, gyöngédség, siker, elismerés és szeretet.

A túlsúlyos ember tehát olyan dolgokat hurcol magával, melyek megnehezítik számára az életet – mindenekelőtt hamis énképet. Tudata mélyén persze tisztában van vele, hogy igazi énje teljesen más. Mégis elutasítja saját lényét. Következésképp az életenergia képtelen szabadon áramolni benne, a megoldatlan problémák külső súlyként nehezednek rá, így az életet kétszeresen is terhesnek érzi. Meg kell tanulnia levetni az álarcot, eltávolítani az akadályokat, felhagyni a szerepjátszással s lebontani az őt körülvevő védőfalat. Hiszen élete csupán azért nehéz, mert megnehezíti magának.

De ha az életet terhesnek találom, ez egyben azt is jelenti, hogy az életnek is baja van velem. Szüntelenül akadályozom önmagam, igazi énem létezését. Életem azért vontatott, mert meggátolom szabad folyását – a lehetőséget, hogy valóban betöltse a pillanatot.

kövérségAz elhízott ember nemcsak saját magát utasítja el, de többnyire a környezetét is. Amit másokban kifogásol, azt valójában saját magában kifogásolja. A többiek csupán egyfajta tükröt jelentenek, melyet az élet elébe tart, hogy felismerje benne önmagát. Nem szabad arra törekednie, hogy más legyen, vagy környezete kedvére tegyen; igazán és csorbítatlanul önmagává kell válnia. Ha valóban önmagam vagyok, többé nem formálok igényt arra, hogy a középpontban álljak s minden az én kis „énem" körül forogjon. Hiszen akkor létem középpontjában élek, önmagamban nyugszom, lényem közepén, saját életem középpontja vagyok, s így képes leszek elfogadni környezetem másságát is.

 

Elhízás: belső üresség, szeretetéhség, gyöngédség iránti vágy, én gyengeség, hamis énkép.

 

 

A túlsúlyosság jelzi

 • a beteljesülés iránti sóvárgást, egy kiteljesedett, biztonságot adó és meghitt élet utáni vágyat.
 • a régi viselkedésmintákat, például: a tányért üresre illik kikanalazni. Az ember akkor derék gyermek, megfelel mások elvárásainak.
 • a másoktól remélt, beteljesületlen elvárásokat. Több szeretetet, törődést követelek a másiktól ahelyett, hogy adnék.
 • az igényt, hogy éléskamrám, ínséges időkre, mindig tele legyen. „Birtokolni", kuporgatni, gyűjtögetni akarok a jövőre, ezért is nem tudok itt és most élni.
 • elégedetlenségem, félelmem, csalódottságom, bánatom, bizonytalanságom, frusztrációm, elhagyatottságom, szorongásom, depresszióm és szeretethiányom elutasítását.
 • hogy nem felelek meg „belső képemnek", mivel más akarok lenni, mint ami vagyok, így többé nem vagyok önmagam. Mikor a „teljességre" vágyom, voltaképpen önmagam hiányát érzem.
 • próbálkozásomat, hogy több legyek annál, ami vagyok. Terjedelmesebb, nagyobb, erősebb és befolyásosabb, azaz „súlyos" személyiségnek számítsak.
 • hogy nem engedem meg magamnak, hogy a dolgokat könnyedén vegyem, azok rám nehezednek.
 • hogy képtelen vagyok lehetővé tenni az élet szabad folyását, nem tudok örömben és könnyedén élni.
 • a kielégítetlen lét miatt érzett unalmamat. Mivel nem töltöm meg a pillanatot, magam sem töltődöm fel.
 • hogy nem élek békében önmagammal, más akarok lenni, mint ami vagyok.
 • hogy meg akarom kapni azt, amit saját magamnak sem adok meg: elismerést, meghittséget, gyöngédséget és szeretetet.

Amit tenni kell

Meg kell szabadulnunk mindenféle mércétől, nem szabad akarnunk többé másnak vagy „többnek" lenni; hanem meg kell engednünk magunknak, hogy önmagunk legyünk. El kell fogadnunk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, s teljes örömben azzá válnunk, amik valójában vagyunk. Nem lenne szabad többé szorongatott helyzetbe kerülnünk, hiszen, ezáltal csupán megzavarjuk tulajdon belső harmóniánkat.

A felgyülemlett energiákat szabadjára kell engedni, hagyni kell, hadd működjön maga az élet, hadd létezzünk mi, az élet és mások úgy, ahogy vannak.

Szabaduljon meg az önmagáról alkotott eszményképtől, nevezetesen, hogy milyen karcsúnak kellene lennie. Fogadja el a világot olyannak, ahogy létezik.

Nem fogja fel többé olyan nehéznek az életet, inkább lássa be: az élet valójában jóindulatú. Gondoljon arra, hogy „Nem kell semmit tennem, hogy jó legyek, hiszen eleve az vagyok."

Ismerje el tulajdon egyediségét. A Földön még soha nem létezett olyan ember, mint Ön, és soha nem is fog. Ön valóban egyedülálló lény.

 

 

köldöksérvA köldöksérv a gyermekgyógyászat szakterületéhez tartozik, bár a felnőttkori sérvek 5 százalékát is köldöksérvek teszik ki. Az ember első sebe újra felfakad, a hasizmok engednek a belső nyomásnak, és már csak a rugalmas bőr tartja vissza a belet. Miután az, a hasüreg nyomása elől kitérve, behatolt a hasadékba, kívül lóg, egyfajta bőrből való hátizsákban, ami fej nagyságúra is megnőhet.

Újszülöttek esetében erre két okból kerül gyakran sor. Egyrészt még friss a köldökseb, másrészt sírás közben gyakran úgy kerülnek nyomás alá, hogy nem „a fejük megy szét", hanem az ekkor még sokkal érzékenyebb hasuk pukkad meg. A sírással akarják felhívni magukra a figyelmet, és így akarnak áthatolni szűkös határaikon. Ha nem kapnak visszajelzést, akkor a fizikai nyomás az egyre dühösebb sírástól addig növekedhet, míg a leggyengébb ponton át nem szakad a gát. A nyomás a has összeszorításának segítségével a saját falak ellen és főként a világ hajdani kapuja ellen irányul. Ezzel egy régi út nyílik meg újra, amelyet a fejlődésnek tulajdonképpen le kellett volna zárnia. Ez regresszív hajlamról árulkodik, a korábbi viszonyokhoz való visszatérés vágyáról, ahol a gyermeknek még nem kellett annyit kínlódnia, a nyomás még nem volt olyan nagy, és főleg az ellátás helyzete volt összehasonlíthatatlanul magától értetődőbb.

 

Ha egy felnőttnek lesz köldöksérve, akkor a viszonyok alapjában véve ehhez hasonlóak. Az ember archaikus érzelemvilágában észrevétlenül nyomás alá került, és valamilyen alapvető szükségletet, mint az éhség (rejtettségre és védelemre, anyagi ellátásra vagy hatalomra) nem tud kielégíteni. Egyéb nyomóeszközök hiányában a has szorításával próbál megszabadulni túlnyomásától, és közben egy régi, jól bevált irányba tör. A kiutat tudattalanul a régi szép időkbe való visszavonulásban keresi, amikor még minden sokkal jobb volt és főleg magától ment.

 

Azt kell megtanulni, hogy tudatosítsuk magunkban az egzisztenciális nyomást, és engedjünk neki. Arról van szó, hogy új tereket kell megnyitni, más utakat járni és közben a múlt ismerős tapasztalataira támaszkodni. Az ösztönt követve, az élet anyagi bázisának központi témájában kell törekedni az áttörésre.

 

Jellemző, hogy a köldöksérv – a túlsúlytól és más fizikai terhelésektől támogatva – a 40. és 50. életév közötti nőket éri el. Fiatalabb korban a terhesség is előkészítheti az utat. A testi megerőltetések azt mutatják meg, hogy mennyire kell kínlódnia az érintettnek azért, hogy biztosítsa létfenntartását, a túlsúly elárulja, hogy milyen nehezen viseli saját léte terhét, a terhesség, pedig alkalmas arra, hogy felfakassza a saját születéséhez kapcsolódó sebeket. Ezen kívül általa az egzisztencia biztosításának tisztázatlan kérdései kétszeresen is aktuálissá válnak. Ha a materiális ellátás problémája a változás korában még nyitott, amikor már tulajdonképpen külsőleg biztosított területen kellene végbemennie a lelki hazatalálásnak, akkor nagyobb az esély arra, hogy egy áttörésre tegyünk fel mindent, illetve, hogy tudatosítsuk az ellátás iránti nyomatékos kívánságot. Ha ezt a szükségszerűséget kiszorítják a tudatból, akkor a testben „sikerül" az áttörés.

 

A terápia abban áll, hogy az eltévedt béltartalmat visszahelyezik, és lezárják az illegális sérvkaput. Az újszülöttek esetében ez egy úgynevezett köldöktapasszal történik, a felnőtteket gyakran megműtik, és a gyermekded búvóhelyet és ezzel együtt a hasat szó szerint összevarrják. Ha a testi kiút ismét el van zárva, akkor valószínűleg sor kerül a konfliktusnak a tudati szintre, való visszahelyezésére.

A közvetlenül a középvonalon vagy oldalt jelentkező úgynevezett hasi sérvek hasonló problematikát fejeznek ki nyomatékosan. A rekeszizomsérv esetében megkülönböztetnek valódi herniákat a gyakrabban előforduló hamisaktól, amikor például a gyomor a nyelőcsőnek való átjáró használatával felfelé, a mell területére csúszik, anélkül hogy sérvzsákot képezne.

 

 1. Hol kerültem súlyos nyomás alá? Zsaroltak? Megszorítottak? Elzártak?
 2. Egzisztenciám melyik területén vállaltam túl sokat?
 3. Hol terveztem olyasmit, ami túlzott követelményt jelent a számomra és túl nagy nyomás alá helyez?
 4. Hol raktározok eredendő, ősi érzelmeket? Hol nem figyelek az ösztöneimre?
 5. Visszaesnék-e legszívesebben a régi szép időkbe? Miféle búvóhelyeket és menekülési utakat hagytam nyitva?
 6. Van-e olyan érzés a hasamban, hogy hamarosan áttörés vagy összeomlás következik?

 

 

Kétfajta kövérség, elhízás van. A kövérség, mint betegség és az úgynevezett divatos elhízás. Az elhízást matematikailag akarták meghatározni - szintén napjainkban. És sokféle formula és táblázat készült, ezek közül a legismertebb a testtömeg index. A 18 és 65 éves kor között jól használható index 20-25 közi értéke a normál tartomány. A 18-nál kevesebb és a 27-nél nagyobb BMI kockázatot jelez.

A testtömeg index kisméretű növekedése az életkorral fiziológiás, és nem jelent kockázatnövekedést. Valójában persze belátható, hogy egyetlen táblázat sem tartalmaz abszolút értékeket, és az elhízást két kritérium szerint kell osztályozni:

1. Először morfológiai azaz alaktani kritérium és a test alakja szerint. Így megkülönböztethető:

 • Férfi típusú, elhízó amikor a teher, többlet túlsúly nagyobb fele a felsőtesten van.
 • Női típusú, elhízás, a test alsó felén zsíros vérbőséggel, vérbő hájjal.
 • Végül a lokalizált, helyi elhízások zsírzacskókkal, sejt szövet gyulladásról van szó, ez társaink, feleségeink kétségbeejtője. Sajátságosan női baj, zsírlerakódások keletkezhetnek a csípőn, a combon, a térden vagy a bokacsonton.

 

Mindegyik elhízás típusnak megvan a maga saját kórtana. A férfi típusú elhízás magas vérnyomással és szívbetegségekkel társul. A női típusú az alsó tagok érbetegségeivel értágulások, érhártyagyulladások. Ami a sejt szövet gyulladást illeti, ez lelki betegséggel jár: kétségbe ejti azt, akit megbetegített, mert még az általános lefogyás után sem tűnik el a betegség.

 

2. Számolni kell a pszichológiai, lélektani faktorokkal, tényezőkkel

 • vannak boldog, derűs kövérek, akik „jól érzik magukat a bőrükben". Elhízásukat csak nagyon óvatosan szabad érinteni, azoknak a kockázatoknak említésével, amelyeknek kiteszik magukat.
 • vannak nem igazi ál kövérek, és főként nők, akik a mérleg nyelvére függesztett szemmel élnek, és akiket meg kell győzni arról, hogy súlytöbbletük nem veszélyezteti létüket,  és ez a meggyőzés nem könnyű!
 • És vannak a többiek, akiknek igazán le kellene fogyniuk, és akik szenvednek a súlyuk miatt

 

A vélemények az orvostudományban mindig nagyon különbözőek voltak. Legelőször a mirigyeket, és különösen az éppen felfedezett endokrin mirigyeket okolták, mert a ritka betegségek ritkán járnak súlytöbblettel, kivétel a mixödéma. Azután a freudi korszakban  a szertelen táplálkozást okolták, amikor az egyén az evés fázisában orális fázis, leblokkol.

Végül századunkban, visszatérvén az átörökléshez, igyekeznek a túltápláltságért felelős géneket azonosítani.

Mindegyik elméletben van részigazság.

 • Való igaz, hogy az öröklődő faktor, tényező gyakran közrejátszik, és vannak elhízott családok, ez a faktor különben eléggé hasonló a cukorbetegséghez, hiszen a két betegség gyakran egyszerre lép fel.   .
 • Az is igaz, hogy a rossz tulajdonságok is öröklődnek, a tömés, telezabálás már gyermekkorban elkezdődik, és túl sokat esznek, anélkül, hogy észrevennék.
 • A mai rossz életkörülmények a túl sok ülés a hivatalban vagy az autóban, az üzleti, munkaétkezések, a nehéz ételek túlterhelik az egyént. Pszichológiai, lélektani okai is vannak. az ember egész nap rágcsál, hogy kompenzálja, elűzze unalmát vagy szorongását.
 • És újabban felfedezték, hogy a vegyi közvetítők, az idegrendszer e titokzatos hírvivői szintén okozhatják az elhízást, a felnőttek elhízásában stimulálják az inzulin kiválasztást, aminek hatására a hízást okozó sejtek növekednek. A gyermekeknél túlzott a prolaktin elválasztás, ez a hormon felelős normálisan a tejképződésért, és ez sokszorozza meg a hízást okozó zsírsejtek számát.

 

Hagyományos kezelés

Minden kezelés alapja a szigorú diéta. Számtalan van belőlük. Nehézséget nem a fogyás jelent, hanem a súlyveszteség fenntartása a továbbiakban az élet folyamán. Hogyan segítsünk hát magunkon? És vannak-e fogyasztó gyógyszerek? Ne habozzunk a válasszal: nagyon kevés van. És beszéljünk legelőször azokról, amelyeket kerülni kell, az étvágyszabályozó a pajzsmirigykivonatok és a vízhajtók, vizelethajtók. Az elsők veszélyesek az idegekre, a két másik variáció nem logikus, mert sem a pajzsmirigy-test, sem a víz nem okai az elhízásnak. Mi marad hát? Néhány enzim, a homeopátiás kezelés hatásos, ha jól végzik.

 

Akupresszúra pontok

A klasszikus kínai medicinát nemigen érdekelte az elhízás, kövérség, mivel a kövérség náluk a társadalmi siker jele. Néhány év óta jelentős erőfeszítések történtek, hogy pontosabban meghatározzák a különösen az étvágyra hatékony akupunktúra, akupresszúra pontokat.

Kettő a testen, kettő a fülön, található és egyformán fontosak.

A testen lévő pontok.

Az első a lábikra külső felén van, egytenyérnyire a behajlított térd redői térdhajlat alatt. Második a test oldalán, a mellkas alsó szélén, a hullámzó oldal csúcsán.

kövérség akupresszúra pontjaelhízás akupresszúra pontkövérség akupresszúrás pont

A fülben lévő pontok.

Az első pont 1 mm-nyire van a fülkagyló előtt elhelyezkedő kis púp, domborulat, a fülgát alsó széle előtt. A második a fül mélyén, a fület lefelé befejező lebeny fölött.

kövérség akupresszúrás pontok

Kezelés Ezeket a pontokat ujjal 20 percig kell stimulálni, vagy elektromosan 10 percig. A diétával együtt elért eredmények gyakran kiválóak.

 

magas vérnyomás akupresszúramagas vérnyomás akupresszúra kezelésemagas vérnyomás akupresszúra pontok

A magas vérnyomás (hipertónia) tényét és eredetét először is orvosnak kell megállapítania. A magas vérnyomás az erek szűkületének és ennek következtében a szív erőteljesebb igénybevételének a következménye. A magas vérnyomásnak sokféle oka lehet: hajlam, fertőzés, hormonzavar, allergia stb. Kísérőtünetei lehetnek: fejfájás, szédülés, fülzúgás, folytonos feszültség és ingerlékenység, alvászavar. Különösen a túlsúlyos embereket veszélyezteti a magas vérnyomás.

Ha a szisztolés nyomás (amely a két vérnyomásmérési érték közül a magasabbik) 150 Hgmm fölött van, akkor beszélünk magas vérnyomásról.

Akupresszúrával az orvosi kezelést hatékonyan ki lehet egészíteni.

A koncentrált támadási pontot és az átcsapó hullámot naponta többször is lehet akupresszúrázni (harmonizáló pontok).

Középsőujj-zóna. A csúsztatásnak energia levezető hatása van. A másik kéz hüvelyk- és mutatóujjával kell hosszanti irányban csúsztatni. Felváltva 5-5-ször kell végezni.

A nagy nyomozás. A csuklóízület közepén, közvetlenül a kéztőcsont mögött. Nyugtató pont.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!