Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés

túlsúly

Chitosan kapszula Carb blocker kapszula Inner wellness tabletta Chi gép
Chitosan Carb Blocker Inner wellness Chi gép

narancsbőr cellulitiszNarancsbőr vagy cellulitisz korunk divattünete, abban az értelemben, hogy egy olyan jelenségről van szó, amely a századforduló környékén még nem számított betegségnek, épp ellenkezőleg, a kor teltkarcsú szépségideáljához tartozott. Korunk karcsú, sudár termetű eszményképéhez azonban nem illik a combon, a fenéken, stb. megjelenő zsírszövet felesleg. A bőr, hasonlóvá válik a narancshéjhoz, innen a neve narancsbőr. A nyirokcsomók megnagyobbodnak, és ödémák keletkeznek, az alak női jellemvonásai még inkább kihangsúlyozódnak, ami ellen az érintettek mindenre elszántan küzdenek általában olyan szerekkel, amelyek csak az előállítók számára hajtanak hasznot, hosszan tartó javulás azonban nem várható általuk. A nehézségi erő a kor előre haladásával egyre jobban érvényesül, az ernyedt kötőszövetekben belső tunyaság ölt testet, mely összefügg a túlsúllyal, a fölösleg nem a megfelelő szinten halmozódik fel.

 

Amit tenni kell!

Homeopátiás módszerrel, az ősi, szelídebb női életformát fogadjuk el, a gyengeség és lágyság itt nagyobb teret kap. Ez az öregedés folyamán tovább erősödik, az ősi női életcél szellemében valósítsuk meg az önátadás feladatát, a kötőszövet-gyengeség és belső eltunyulás helyett.

Allopatikus módszerrel: csökkentsük testsúlyunkat, és mozogjunk, eddzünk, hozzuk formába magunkat az ideális férfialakhoz hasonlóan. Lendüljünk szellemi szinten is mozgásba, és aktivizáljuk a rendelkezésre álló lelki energiákat is. Az előrehaladó korral törekedjünk teljességre a szellemiek, a bölcsesség és az anyagiak területén is. Bízzuk magunkat az élet női oldalának áramára, „ússzunk az árral", tartsuk meg lendületünket, engesztelődjünk ki önmagunkkal és életünk feladataival.

 

hypothyreosisA pajzsmirigy fokozott működéssel ellentétben a pajzsmirigy-elégtelenség (hypothyreosis) esetében túl kevés pajzsmirigyhormon jut a vérbe. Ennek csökkent alapanyagcsere és energiahiány a következménye. A vérnyomás és a vércukorszint egyaránt leesik, anémia lép fel, az anyagcsere, pedig már csak takaréklángon működik – és ez fáradékonyságban, kimerültségben, általános kedvetlenségben és növekvő súlyban érezteti hatását. Mindehhez étvágytalanság és szorulás járul, a haj kiszárad, kócossá válik, és ki is hullhat. Rossz a bőr vérellátása, ezért hideg, és hajlamos a megkeményedésre. A bőr alatti szövetek szivacsosan vastag állagúvá válnak, ezért az orvosok mixödémáról beszélnek. A hangulat kedvetlen és nyomott, az arckifejezés érzéketlen és részvétlen. A lelassult, intellektuálisan álmatag, már-már visszamaradottnak ható letargikus személyiség a pajzsmirigytúltengéses, rendkívül eleven és éber, izgatott és félelemmel teli beteg éles ellentéte.

 

A mixödémás betegek a külvilággal szembeni védekezésül vastag bőrrel fedik el magukat. A tésztaszerűen felpuffadt bőrtől a vérárammal együtt az életerőt is elvonják, azaz semmiféle eleven érintkezésre nem akarnak lépni a rajtuk kívül álló világgal. Így a bőr, mint a külvilág határa, hűvös és élettelen marad. A hideg kezek arról árulkodnak - ha egyáltalán érintenek valakit üdvözlésül -, hogy nem képesek szívélyes, meleg kapcsolatra. A hideg lábak, pedig mintha a földbe kívánnának élettelen gyökereket ereszteni. Ha az embernek hideg a lába, az együtt jár a félelemmel. Az olyan ember, aki még nem találta meg azt a helyet, ahol gyökeret verhetne, természetesen alapvető félelemmel él együtt.

 

pajzsmirigyEzek a tünetek a betegeket túltengéses társaikkal ellentétes pólusra sorolják. Mint minden ellentét, ezek is szemben állnak egymással, ám ugyanazon a tengelyen helyezkednek el. Míg a túltengéses betegek halálfélelemmel szembesülnek az élettel, és küzdenek az életben maradásért, az elégtelenségben szenvedők közömbösen viselkednek, mintha semmi közük sem lenne az egészhez. Olyanok, mint a tetszhalottak. A halál témakörében azonban megint csak a hyperthyreosisos betegekkel való azonosság bújik meg. Az egyik típus fél a haláltól, a másik, pedig utánozza, de mind a kettő állandóan vele foglalkozik.

 

Nem csoda, hogy a betegek nem érzik jól magukat a hideg, szivacsos bőrükben. Ez meg is látszik levert hangulatukból és tompa arckifejezésükből, ami nélkülöz minden részvétet. A szív fáradt, gyenge ritmusban ver, és olyan vért áramoltat, amiből hiányzik a tápanyag. Teljesen híg életnedvről van szó, amiben kevés az energiahordozó (vörösvértest) és a tüzelőanyag (cukor). Az alacsony cukorszint emellett arra is rávilágít, hogy az életükből hiányzik az édesség. Nem csoda, hogy a betegek külsőleg is általában az élettől való elfordulást szimbolizálják. A háttérben az élet minden frontjáról való feltétel nélküli visszavonulás húzódik és testesül meg. A kórkép szélsőséges formában, a mixödémában mutatkozik meg, amely tetszhalálállapottal és alacsony testhőmérséklettel – ez lehet akár 23 °C-os is – járhat. Az élet közel áll a befagyáshoz, az életfunkciók gyakorlatilag nem működnek. A betegek mély öntudatlanságukban már régóta nem adnak életjelt magukról. Már nem tudnak felmelegedni az élethez, ez immár csak kívülről érkező segítség révén lehetséges. Ténylegesen vissza kell hozni őket az életbe. Általában ilyen szélsőséges helyzetek húzódnak meg az élve eltemetettekről szóló rémtörténetek hátterében.

 

Az elégtelenségben szenvedő betegeket még a saját életük sem érdekli. Fáradt, mély árokban ülő szemük éles ellentétben áll túltengéses társaik csillogó, kidülledő szemével. Lusta, érdektelen apátia áll szemben a túl aktív űzöttséggel. Az egyik nem mozdul a helyéről, a másik egyik helyről a másikra rohan, anélkül hogy valaha is megérkeznék. Bár ellentétesnek látszanak, egy témakörön osztoznak, ami éppen kettejük között, a középpontban helyezkedik el, és amitől mind a ketten egyformán távol vannak. Az életben betöltött helyükről van szó. Az egyik esetben a túl kevés, a másikban a túl sok élet között, mindkettőtől egyformán távol, félúton helyezkedik el a valódi élet.

 

Hogy valójában milyen közel van egymáshoz a két ellenpólus, azt a modern orvostudomány is jelzi, amely radikális terápiás módszereivel, a sugárkezeléssel és a műtéttel gyakran változtatja át a túltengést elégtelenséggé. Ezeket szükségszerűen a pajzsmirigyhormon egész életen át, tartó adagolásával kell stabilizálni. Az érintettek ezen eljárás során két különböző oldalról élik meg ugyanazt az alapvető problematikát. Míg az elégtelenség terápiája a hagyományos orvostudomány szerint a helyettesítés elvét és az allopátia gondolatát követi –életet adó pajzsmirigyhormonokkal fejt ki hatást a beteg élettelensége ellen –, a radioaktív jódos sugárzás már szinte homeopatikus utakon jár. A betegek radioaktív jódot vesznek be, ami felgyülemlik a pajzsmirigyben, és azt belülről sugározza be. A kezelés ideje alatt a beteg olyan radioaktív sugárzást fejt ki, hogy szigorúan el kell különíteni. A kórisme testbe hatolt agresszív létimpulzusait a radiológusok még agresszívabbakkal ütköztetik. A radioaktív anyagok az elképzelhető legaktívabbak és legelevenebbek közé tartoznak. Belülről szinte szétrobbannak, más szóval megszakadnak halált hozó elevenségükért.

 

Ahhoz, hogy a beteg fel tudja oldani az elégtelenség problémáját, azt kell megtanulnia, hogy tudatosan egészen visszahúzódjon magába, az aktivitást a minimálisan szükségesre korlátozza és hagyja maguktól zajlani az eseményeket. Azt a „minden mindegy" hangulatot, amivel az érintett mindenki máshoz viszonyul, át kell alakítania a „legyen meg a Te akaratod!" tudatosságába. Nem az a feladat, hogy hagyja magát ide-oda lökdösni, hanem az, hogy türelmesen várja ki, míg az élet kijelöli a saját helyét. Nem az élettel szembeni rezignáció, hanem a visszavonulás a helyes út az „akarom!"-tól a „legyen meg a Te akaratod!"-ig.

kreténizmusMíg a túltengés hátterében az élet húzódott meg, e mögött a halál rejlik. Ezért hagyni kell meghalni minden régi dolgot, a régi mintákat és programokat, mindazt, ami már régóta elfáradt. A mixödémás beteg olyan külsőleg, mint egy hulla, hideg, felpuffadt, vértelen. Elsődleges feladata a halállal való szembesülés. Csak akkor élhet, ha megtanul meghalni. A modern ipari társadalomhoz nem nagyon illik ez a feladat. Léteztek viszont olyan kultúrák, amelyekben a halálra való felkészülés volt az élet legfontosabb feladata, például az óegyiptomi, a maja vagy a tibeti lámák kultúrájában. Erről az útról a megfelelő halottas könyvek tanúskodnak.

 

A pajzsmirigy veleszületett elégtelensége vagy működésképtelensége esetén a kreténizmus kórisméje alakul ki, amely törpenövéssel és különböző fokú szellemi fogyatékossággal jár. Ebben az esetben a tanulás fentebb leírt feladata még világosabbá válik, ám lényegében teljesen a szülőkre irányul. Ahhoz, hogy az „akarom" legalább alkalmanként megvalósulhasson, intelligenciára van szükség. Ha ez teljesen hiányzik, akkor fel sem merülhet a külvilág saját akarat alá vetésének témája. A kretének a világot ösztönösen, nem, pedig intelligenciával érzékelik, ők kezdettől fogva kívülállók. Mivel a társadalom céljaira használhatatlanok, mégis annak segítségére szorulnak, terhesek a közösség számára. Az érintetteknek mindezeket a megalázó helyzeteket el kell viselniük, akár akarják, akár nem. Számukra ez többnyire kevésbé nehéz, mint szüleik számára. Az egyetlen megoldás abban rejlik, hogy a megaláztatásból alázatot tanuljanak. A kifejezetten alacsony növést is ilyen szempontból kell értelmezni. Az életben nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy eljátsszák a „nagyfőnök"-öt, hanem hogy egy nagyvilágban kis keretek közé illeszkedjenek be, és apró, szerény szerepeikkel azt töltsék be.

 

  1. Miért nem akarok tovább eleven lenni? Mi ad okot arra, - - - hogy takarékra állítsam magam?
  2. Miért van szükségem ilyen vastag bőrre?
  3. Mit akar közölni a túlsúlyom*? Mit helyettesít?
  4. Hová rejtem életenergiámat?
  5. Mitől válok jégtömbbé?
  6. Hogyan változtathatom rezignációmat odaadássá, fatalizmusomat alázattá?
  7. Mit kellene hagynom, meghalni, hogy újra elevenné válhassak?
  8. Mennyire maradtam még a halállal való konfliktusban adós?
  9. Hol van a helyem, ahol élhetnék és fejlődhetnék?

 

 

pickwick szindróma - elhízásPickwick szindróma esetén a túl sok zsír és a zsírtól felnyomódott rekeszizom oly mértékben blokkolja a tüdőt, hogy a gázcsere elégtelenné válik, ennek következtében artériás oxigénhiány, a vörösvértestek elszaporodása és kifejezett álomkór léphet fel. A felhalmozódott salakanyag szén-dioxid az életenergia útjába áll, és tudati zavarokat okoz. Az extrém túlsúly szimptómái védelem és biztonság keresése saját falaink mögött semmi nem izolál jobban, mint a zsír.

Védőréteg az ellenséges környezet ellen, vágy arra, hogy a saját zsír védőbástyáink mögé bújva megtaláljuk a békét. Nem akarjuk megélni nemi szerepünket, a fontosság, súlyosság és a hatalom érzése, a kielégülés nem megfelelő helyen és időben történik. A figyelem, szeretet keresése bánatháj, külső kiteljesedés elhízás a belső teljesség helyett. Evéssel jutalmazzuk magunkat, menekülés a realitás elől álomkór, önmagunkkal szembeni rosszindulat.

 

Amit tenni kell!

A külső kommunikáció redukálása, kapcsolatot teremteni és kommunikálni önmagunkkal, a hiányos energiaellátásban felismerni, hogy sokkal kevesebből is kijövünk. Más tudati síkot is bejárni, a biztonságot más utakon megszerezni. Verbális kifejezőkészség, vastag bőr növesztése stb., a fontosság érzését a társadalomban érvényesíteni, megtalálni a helyes utat a Vénusz birodalmába vezető élvezetekben.

A belső teljesség, a kiegyensúlyozott életérzés keresése. Evés helyett mással jutalmazni magunkat, tudatosan, élvezettel finoman nassolni, az evés szertartását élvezetessé tenni, gyengéd masszázs, új belső forma, új életminta kidolgozása, konkrét dolgokon átrágni magunkat, tudatos, gyógyító böjtölés. A testet, lelket és szellemet magában foglaló szeretet érzése, kereknek, azaz teljesnek érezni magunkat, lélekben hízni.

 

stria kialakulásaA stria csíkok jellemzően hirtelen elhízás és fogyás után jelentkeznek, esetleg éppen ezért terhesség következtében, vagy ha valaki túl intenzíven folytatja a testépítést. A szöveti struktúra kitágul, megreped, elsősorban a has tájékán, túlterhelés, például terhesség, valamint túlsúly miatt, túl gyors hízás, a szövetek nem tudnak megbirkózni a hirtelen keletkező túlsúllyal. Saját határaink túl szorosak, önmagunk elhagyásának cserbenhagyásának testi kifejezése.

 

Amit tenni kell!

Stria esetén szellemi lelki szinten tudatosan kikapcsolódást keresni. Szellemi lelki szinten gyakorolni az elengedést, ahelyett hogy a bőrünket hagynánk megereszkedni.

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!