Keresés

Hírdetések

Hirdetés

testtartás

lúdtalpLúdtalp esetén a láb hosszanti boltozatának összeomlása, terhelés és teherbírás közötti aránytalanság túlterhelés. Nem vagyunk ugrásra készek rugalmasak az életben, a tartás elgyengülése ide-oda csúszkálunk a földön, álföldelés, amely nem tud valódi tartást adni. Esetlen szánkózás a föld felszínén, mivel az igazi földelés hiányzik, ugyanakkor erős tudattalan vágy a biztonság után. Különböző álláspontok elvesztése, szabadon mozgó álláspontok, nem akarjuk elkötelezni magunkat, megalapozatlan életmód, a testtartás hiánya.

 

Amit tenni kell!

Lúdtalp esetén a túl merev álláspontok feladása, határozott álláspont és tartás kialakítása, tudatosítása. Mozgásba jönni, tudatosan sodródni az élet áramával, lábuszonyaink segítségével haladni az élet folyamában, minden oldalról nyitottá válni, és együtt haladni. Rugalmas álláspontok kialakítása, felemelkedni annak érdekében, hogy rálátásunk legyen a dolgokra, és különböző álláspontokat alakíthassunk ki, a lábboltozat megemelése lúdtalpbetét segítségével a földhöz kötött életmód feloldását célozza. Szabadon átadni magunkat az energiaáramlásnak a világban az élet játékát játszani, az ellenpóluson valódi gyökereket ereszteni.

 

scheuermann-kór A Scheuermann-kór a csigolyatest fejlődési zavarának következtében a csigolyák ék alakúvá deformálódnak. A porckorong szövete benyomul a csigolyatest záró lemezei közé, ami ettől deformálódik, és kialakul a merev hajlott hát. Ferde tartás rugalmasság, hajlékonyság nélkül, belemerevedni a megaláztatásba, a hibás belső tartás a külső testtartásban is megjelenik a lógó fej akár nyaki merevségét, nyakasságot is okozhat. Problémák az őszinteséggel, leginkább fiatalkorban alakul ki, amikor az ösztönök a legintenzívebben jelentkeznek kiélésük lehetősége nélkül.

 

Amit tenni kell!

Scheuermann-kór  esetén juttassuk érvényre a nőies yin és a férfias yang elemeket, mint az élet tartópilléreit és támaszait, bocsássuk be a női yin energiákat a férfi territóriumba, és hagyjuk őket megtermékenyülni. A alakítsunk ki alapvető alázatot az élet dolgaival szemben, a merevséget formáljuk át erővé ebben a folyamatban. Alázat.

 

testtartási problémákHa valakinek a tartásáról beszélünk, ebből nem derül ki, vajon a testtartásáról vagy a belső tartásáról van-e szó. A nyelv e kétértelműsége mégsem vezet félreértésekhez, mert a külső tartás megfelel a belső tartásnak. A külsőben csak a belső tükröződik. Gyakran beszélünk egyenes emberekről, és nem vagyunk tudatában annak, hogy ezzel az egyenességgel egy testi jelenségre utalunk, amelynek nagy szerepe van az emberiség történetében. Egy állat nem lehet egyenes, mert még nem egyenesedett fel. Ezzel szemben az ember egykoron, a homályos őskorban megtette azt az óriási lépést, hogy felegyenesedett, ezzel pillantását felfelé irányította az égre, s ölébe hullott az Istenné válás esélye, de annak a kísértése is, hogy Istennek tartsa magát. A felegyenesedés veszélye és esélye testi szinten is megmutatkozik. A test lágy részei a négylábú állatoknál tartásuk következtében védettek maradnak, a felegyenesedett embernél azonban védtelenek. Ez a védtelenség és a fokozott sebezhetőség ugyanakkor polárisan nagyobb nyitottságot, fogékonyságot eredményezett. A hátgerinc az a speciális szerv, amely egyenes tartásunkat lehetővé teszi. A hátgerinc tesz egyenessé s mozgékonnyá bennünket, tartást, flexibilitást kölcsönöz nekünk. A gerinc kettős S alakú, és a lengéscsillapító elvén működik. A csigolyák szilárdsága és a porcok lágysága az a polaritás, amelyen keresztül a mozgékonyság, a flexibilitás megvalósulhat.

 

Említettük már, hogy a külső tartás megfelel a belsőnek, és ez az analógia több beszédfordulatban kifejezésre is jut, vannak egyenes emberek, és vannak, akik szívesen meghajolnak mások előtt, ismerünk merev és ismerünk nyakas embereket, de ismerünk olyanokat is, akik szívesen csúsznak-másznak, némelyeknek nemcsak a tartása hiányzik, de megállni sem képesek előttünk. Külső tartásunkat azonban mesterségesen befolyásolhatjuk, és ezzel megpróbálhatunk más belső tartást színlelni. Így például egyes szülők így kiáltanak gyermekükre, Állj már egyenesen! Nem tudsz egyenesen ülni?, és ezzel már kezdetét is vette az őszintétlenség játszmája.

 

tartási problémaValamivel később aztán a katonaság megköveteli a vigyázzállást a besorozott fiataloktól. A helyzet groteszk. A katonának kifelé tartást kell mutatnia, míg befelé nem szabad, hogy tartása legyen. A katonaság ősidők óta óriási bevetéssel egzecíroztatja katonáit a külső tartásra, bár ez stratégiailag teljes ostobaság. A csata kavargásában nem őrizhető meg sem a díszlépés, sem a vigyázzállás. A külső tartásra irányuló idomítás csak ahhoz szükséges, hogy a belső és a külső tartás közötti természetes kapcsolatot megszakítsa. A katonák belső tartásának hiányossága szabad idejükben, győzelem után vagy más hasonló helyzetekben kellően meg is mutatkozik. A partizánoknak viszont, akik azonosulnak feladataikkal, külső tartása nincs. A belső tartás nagymértékben emeli a hatékonyságot, míg a mesterséges külső tartás erőteljesen csökkenti. Hasonlítsuk csak össze egy katona feszes ízületű merev tartását a cowboyéval, ő sosem korlátozná mozgáslehetőségét feszes ízületekkel.

 

A Tai Chi szerint is a laza tartás a helyes, ez azt jelenti, hogy álljunk mintegy a saját középpontunkban.

 

Azt a tartást, amely az ember belső lényének nem felel meg, azonnal felismerjük, és természetellenesnek látjuk, igaz, a természetes tartást is azonnal felismerjük. Ha bármilyen betegség olyan tartást kényszerít az emberre, amelyet amúgy nem venne fel, akkor ez a tartás egy olyan nem élt belső tartalmat fog mutatni, amely ellen hordozója berzenkedik.

púposságHa ránézünk egy emberre, nyomban észrevehetjük, vajon azonosul-e külső tartásával, vagy pedig azt valamilyen okból akarata ellenére ráerőltették. Az első esetben tartása tudatos azonosulást mutat. A második esetben a természetellenesen elváltoztatott tartásban lényének olyan árnyékoldala mutatkozik meg, amelyet önszántából nem vállalna. Így aki egyenesen, felemelt fejjel jár-kel a világban, bizonyos megközelíthetetlenséget, büszkeséget, emelkedettséget, őszinteséget mutat. Az ilyen ember azonban mindezekkel a tulajdonságokkal igenis azonosul, sose tagadná őket.

 

Másképpen alakul ez például a Bechterew-kór esetében, ilyenkor a hátgerinc típusosan sétabot formát vesz fel. Ebben valamilyen tudattalan egó igény, és egy ugyanilyen, a páciens által nem látott hajlíthatatlanság testi szinten is megjelenik. A Becterew-kór következtében idővel elmeszesedik a teljes hátgerinc, a hát merev lesz, a fej előreesik, mivel a gerincoszlop S alakú görbülete kiegyenesedik, vagy pedig az ellenkező irányba hajlik meg a gerinc. A páciens egész konkrétan az orrával ütközik bele abba, milyen merev, milyen kevéssé engedékeny, milyen hajlíthatatlan is a valóságban. Hasonló az a problematika is, amely a púposságban ölt alakot, a púpban a nem kiélt alázat nyilvánul meg.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!